Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe maak je een liturgisch bloemstuk in het teken van de liefde? Tjalina laat het zien

Het is een vak apart. Emotie oproepen door mooie bloemschikkingen met prachtige vormen en kleuren. Het thema van de kerkdienst laten terugkomen in de bloemen. In de protestantse gemeente Hurdegaryp doet Tjalina Toren dit al 50 jaar. Voor de veertigdagentijd 2018 heeft ze een serie gemaakt. En ze geeft een inkijkje.

Bij alle kerkelijke hoogtijdagen verzorgt Tjalina de bloemschikking in de kerk. Van Advent, veertigdagentijd tot Pinksteren, maar ook bijvoorbeeld bij de bevestiging van ambtsdragers. Ze houdt altijd rekening met het thema van het leesrooster. ¨Als ik teksten en thema weet, maak ik een klein krabbeltje met trefwoorden. En dan ga ik aan de slag,¨ vertelt Tjalina, ¨ik zoek altijd naar de link met de projecten van Kerk in Actie.¨ Zo maakt ze bijvoorbeeld in een van de weken van de veertigdagentijd een schikking met een Afrikaanse kookpot, als verwijzing naar Oeganda.

Hart van bloemen
Het thema Onvoorwaardelijke liefde van de Kerk in Actie campagne in de veertigdagentijd 2018 sprak Tjalina tot de verbeelding. Tjalina koos hiervoor een hart van bloemen. Deze komt iedere zondag van de veertigdagentijd terug in de schikking.¨Het andere deel van het bloemstuk pas ik aan op het thema van de zondag.¨ Het hart stelt de liefde voor, die nooit dooft. Het andere deel van het bloemstuk wordt iedere week als bloemengroet meegegeven aan een gemeentelid die wel een opkikker kan gebruiken. Iedere zondag neemt de predikant de betekenis van het bloemstuk mee in zijn preek. ¨Het is onderdeel van de liturgie,¨ vertelt Tjalina, ¨de schikking heeft ook weer betrekking op het thema van Kind op Zondag waar de kinderen mee bezig zijn.¨ Zo worden allerlei verbindingen gelegd en dat vindt ze ook het leuke aan dit werk.

Filmpje
In het onderstaande filmpje laat Tjalina zien hoe deze liturgische bloemschikking is gemaakt en wat de betekenis erachter is. 

Eenvoud
Tjalina Toren verzorgt de stukken altijd zelf. Nu al ruim 50 jaar. ¨Ik gaf les in bloemschikken en tuinbouw, en was al gewend om symboliek in bloemstukken te leggen. Voor mij voelde het als een logische stap om dit ook in de kerk te gaan doen.¨ Tegenwoordig geeft ze ook cursussen aan bloemschikgroepen van andere gemeenten. De kunst van een mooi bloemstuk is de eenvoud. Zo komt het thema van de dienst tot leven. ¨Een gedicht erbij kan ook, bijvoorbeeld uit de veertigdagentijdkalender van Kerk in Actie,¨ aldus Tjalina.

In de veertigdagentijd plaatsen we iedere week een nieuw filmpje met de bloemschikking van de volgende zondag op www.protestantsekerk.nl/themas/liturgie/eredienst/bloemschikken

Alle materialen van de 40dagentijd zijn te vinden op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Meer tips en ideeën voor Pasen in uw kerk of in uw buurt vindt u op protestantsekerk.nl/pasen.