Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe help je leraren die worstelen met de Bijbel?

‘Leraren worstelen met de Bijbel op christelijke scholen’, kopten veel kranten in de afgelopen week. Corina Nagel, Kerk&School-specialist van de dienstenorganisatie, heeft een aantal tips hoe predikanten en kerkelijk werkers leraren bij deze worsteling kunnen helpen.

Onderzoek naar ‘De Bijbel op school’

In opdracht van Verus, de koepelorganisatie van het christelijk en katholiek onderwijs, voerden Elsbeth Visser-Vogel voor de PThU en Corina Nagel-Herweijer voor de CHE een kwalitatief onderzoek uit naar het bijbelgebruik op christelijke scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het persbericht en het volledige onderzoeksrapport kunt u hier lezen.

De Bijbel zit in het DNA van de school

Uit het onderzoek blijkt dat ieder van de onderzochte scholen de Bijbel gebruikt en dit ook belangrijk vindt. De Bijbel heeft een plek in dagopeningen, vieringen, in toespraken en wordt verbonden met andere vakinhouden. Daarnaast is de Bijbel voor veel leraren en schoolleiders een heel belangrijke inspiratiebron. Met behulp van bijbelse kernbegrippen als ‘genade’, ‘barmhartigheid’ en ‘rechtvaardigheid’ vertelden zij hoe zij met elkaar en hun leerlingen om willen gaan. Op die manier kleurt de Bijbel eigenlijk de hele schoolcultuur.

Uitdagingen bij het gebruik van de Bijbel

Een andere belangrijke conclusie is dat leraren en schoolleiders uitdagingen ervaren op het gebied van bijbelgebruik. Veel leerlingen en leraren zijn niet meer vertrouwd met de Bijbel, waardoor het een vreemd en irrelevant boek voor hen is. Tijdens de gesprekken vertelden veel leraren dat ze eigenlijk meer kennis van de Bijbel én meer vaardigheden nodig hebben om de Bijbel goed in hun onderwijs te gebruiken.

Wie pakt de handschoen op?

Verus heeft al aangegeven leraren te willen ondersteunen om deze uitdaging aan te gaan. Maar is Verus de enige organisatie die wat voor deze leraren kan betekenen? Verschillende voorbeelden uit het land laten zien dat ook lokale kerken de leraren in hun woonplaats kunnen helpen de Bijbel binnen hun school te gebruiken. Op deze plekken wordt de kerk gezien als een partner die de school kan helpen haar christelijke identiteit handen en voeten te geven en kan helpen de Bijbel op een goede manier te gebruiken. Bij een dergelijk partnerschap spelen predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers vaak een belangrijke rol.

De predikant op school

Op verschillende plekken in het land onderhouden predikanten warme contacten met de school en helpen zij op verschillende manieren de Bijbel binnen de school een plek te geven. Sommige predikanten zijn wekelijks een dag op school te vinden en zijn op deze manier beschikbaar voor vragen van leerkrachten en ouders. Anderen verzorgen gastlessen over de Bijbel en geloof voor leerlingen. Ook zijn er predikanten die workshops geven aan schoolteams over ‘de identiteit van de school’ of over ‘kindertheologie’ of die het team een kloosterretraite aanbieden. Weer anderen helpen de school na te denken over het curriculum voor de godsdienstlessen of de methode die de school het beste kan kiezen voor de dagopening. Kortom, op tal van plekken speelt de predikant een belangrijke rol binnen de school en is hij of zij een graag geziene gast.

Een graag geziene gast zijn of worden

Corina Nagel, niet alleen onderzoeker binnen dit onderzoek, maar ook Verbindend Specialist Kerk & School voor de Protestantse Kerk, ziet in het contact met het veld een aantal factoren die kerken helpen van betekenis te worden of te zijn voor scholen en geeft hierbij tips:

  • Maak gebruik van de natuurlijke contacten die er zijn tussen kerk en school. Ouders met kinderen op school kunnen bruggen slaan.
  • Werk als het mogelijk is vanuit bestaande structuren. In veel plaatsen is of was er al contact tussen kerk en school. Gebruik dit contact om te bespreken welke vormen van samenwerking nog meer mogelijk of wenselijk zijn.
  • Investeer in relaties binnen de school. Voor sommige leerkrachten en schoolleiders zal het vertrouwen echt moeten groeien.
  • Biedt expertise aan. Predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers bezitten kennis en vaardigheden als het gaat om godsdienstdidactiek en -pedagogiek, waar leraren behoefte aan hebben. Met deze competenties kunt u leraren in de school verder helpen.
  • Denk creatief en stem af. In de praktijk blijken de mogelijkheden om de relatie tussen kerk en school vorm te geven bijna eindeloos. Ga, door goed af te stemmen, na waar de behoefte de school en uw expertise elkaar het beste raken. 

Auteurs: Corina Nagel & Elsbeth Visser-Vogel

Lees meer over

Het thema Geloofsgesprek