Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Hoe bereik je dertigers en veertigers in de kerk? 4 lessen in coronatijd

Onderzoek wijst uit dat steeds minder dertigers en veertigers kerkdiensten bezoeken. Kerkenraden breken zich het hoofd hoe ze de jonge generatie betrokken kunnen houden. Veel kerken zijn bezorgd of mensen na de coronacrisis weer terugkeren in de eigen gemeente. De laatste maanden scoorde het online platform MijnKerk heel goed. MijnKerk weet een juiste snaar te raken bij jonge mensen. Hoe doen ze dat? Vier leermomenten uit coronatijd. 

Platform MijnKerk is opgericht om mensen handvatten te bieden om geloof een plek te geven in het dagelijks leven, door middel van herkenbare blogs, inspirerende video’s en praktische tips. 

Anneloes van ‘t Hof, medewerker bij het platform: “MijnKerk wil er zijn voor mensen die hun plek in de bestaande kerk niet meer zo goed kunnen vinden.” Als ervaringsdeskundige, Anneloes is zelf 35 jaar, weet ze waar ze het over heeft. “Voor dertigers en veertigers is weinig aantrekkelijke content over geloof in het dagelijks leven te vinden. Het gaat dan heel snel over vooroordelen, hokjes en kaders. Maar geloven is veel meer dan dat.” 

Lessen in coronatijd

Tijdens de eerste maanden van de intelligente lockdown zag MijnKerk de bezoekcijfers groeien. “Er was een grote behoefte aan bezinning, mensen hadden veel vragen en de onzekerheid bracht gevoelens van onrust naar boven,” aldus Anneloes. Dat was te merken aan het aantal bezoekers op het platform. “We kregen veel reacties van mensen die op zoek waren naar antwoorden.” MijnKerk trok een aantal belangrijke lessen uit het groeiend aantal bezoekers. 

1: Geef ruimte aan onzekerheid

Biedt ruimte aan twijfel, kwetsbaarheid, openheid en onzekerheid. Zinzoekers twijfelen nog wel eens of ze vragen mogen stellen. Geef ruimte voor het stellen van vragen. De behoefte hieraan is groot, merkten ze bij MijnKerk, bijvoorbeeld via de brieven van een zoeker, ze schrijft: “Ik weet het niet goed. Ik heb het gevoel dat ik vooral kan aanwijzen wat ik niet geloof. Of dat ik beter kan zeggen wat ik niet geloof dan wel. Ik zou het graag andersom ervaren.” Hierop reageert iemand: “Ik ben opgelucht dat anderen dit blijkbaar ook zo ervaren.”

2: Sluit aan bij het dagelijks leven

Jonge mensen herkennen zich in verhalen uit het dagelijks leven. Onderwerpen waar ze mee bezig zijn, zorgen die ze zelf hebben. Sluit daarbij aan. Bezoekers van MijnKerk hebben vaak een christelijke achtergrond, maar de verbinding met de kerk is in de loop der jaren minder geworden. Blogs van MijnKerk sluiten aan bij wat jonge mensen meemaken. Anneloes: “We beginnen klein, en pas daarna komt de verbinding met thema’s als angst en vertrouwen.” Otto Grevink, blogger bij MijnKerk: “We beginnen niet met de Bijbel, we eindigen met de Bijbel”. Reactie van een online bezoeker: “MijnKerk geeft precies de woorden aan mijn gevoel. Woorden die ik zelf niet zo goed kan vinden als het gaat over mijn zoektocht en beleving van mijn geloof.” 

3: Durf schurende thema’s aan te snijden

Jonge mensen zijn nieuwsgierig en schuwen ‘spannende’ onderwerpen niet. Ze liggen niet wakker van een goed gesprek over een schurend thema. Integendeel, ze zijn er juist naar op zoek. MijnKerk merkte dit in de eerste weken van de coronacrisis. Anneloes: “We speelden daar meteen op in met een blog als “Is het coronavirus een straf van God”. De podcast Voor alle bange en onzekere mensen werd vaak beluisterd. Ds. Otto Grevink verzorgde online coronavieringen in de eerste maanden van de coronacrisis. Voor en na de viering kwam een stortvloed aan reacties. Ook werden er veel kaarsjes aangestoken.  Eén bezoeker schrijft: “Ik wist de laatste tijd niet zo goed wat ik met het geloof moest. Maar de online diensten geven mij een goed gevoel”. 

4: Reageer snel op actualiteit

Uit onderzoek van missionaire organisatie Alpha Nederland blijkt dat een op de drie Nederlanders door de coronacrisis meer nadenkt over de zin van het leven. Daarin heeft ieder mens een andere belevingswereld en wil op een andere manier aangesproken worden. De één heeft baat bij een coronaviering, de ander wil graag antwoord op een levensvraag en weer een ander zoekt naar rust door het luisteren van muziek. Sluit aan bij de actualiteit. Anneloes: “Voordeel van online is dat je snel kunt anticiperen en aan de cijfers kunt zien wat er wel en wat er niet werkt.” Hoe dan ook: het blijft belangrijk om ruimte te bieden voor twijfel, openheid, hoop en kwetsbaarheid. Zodat geloof voor dertigers en veertigers - ook in moeilijke tijden - een plek krijgt.

Volg MijnKerk op Facebook, Instagram, Youtube, Soundcloud, de website of via de nieuwsbrief