Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Het wonder van Pinksteren

Scriba ds. René de Reuver: ‘Het wonder van Pinksteren is dat talen niet verdelen maar verbinden.’ Zoals klinkt in het lied "Samen in de naam van Jezus."

‘... want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan…’

Deze twee regels komen uit het bekende lied ‘Samen in de naam van Jezus’. Velen, zeker in bepaalde delen van de kerk, zingen dit lied uit het hoofd.

In de Evangelische Liedbundel heeft het een plek gekregen in de rubriek ‘De gemeente als gemeenschap’. De Geest van God spreekt, zo lezen we in Handelingen 2, alle talen. Niet om mensen in hun eigen taal(veld) op te sluiten, maar om ‘elkaar te doen verstaan’.

Talen verbinden

Heel vaak begrijpen mensen elkaar niet omdat ze een andere taal (lijken te) spreken. Het wonder van Pinksteren is dat talen niet verdelen maar verbinden. In de eigen taal hoort iedereen over ‘de grote daden van God’. De verschillende talen maken dat iedereen persoonlijk hoort over God.

Iets van dit pinksterwonder ervoer ik daags voor Pinksteren. In de oorspronkelijk Protestantse, nu Chinese Pniëlkerk mocht ik het boek ‘Kerken delen’ in ontvangst nemen. In dit boek staan elf inspirerende voorbeelden van lokale kerken die hun kerkgebouw delen met een gemeente van nieuwe Nederlanders. Ze laten zich lezen als uitdagende illustraties van Gods Geest die alle talen spreekt waardoor christenen elkaar leren verstaan.

Van dit pinksterwonder leeft de kerk.

‘Veni, creator, spiritus’
Kom, Schepper, Geest,
vernieuw en verenig uw kerk!

> Lees de recensie van het boek Kerken delen. Het boekje "Kerken delen" kost € 7,95 en is online verkrijgbaar. 

Lees meer over

Het thema Migrantenkerken