Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Geen hitteplan, maar een ANBI-plan

Het ANBI-team van de dienstenorganisatie roept gemeenten en diaconieën om juist de zomermaanden te gebruiken om aan de publicatieplicht van ANBI te voldoen.

Het is van essentieel belang om dit op tijd en goed te regelen, omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt. De nieuwe ANBI regels vereisen een publicatieplicht van een aantal verplichte gegevens op een internetsite in het kader van de transparantie.

Tien minuten werk

Het is slechts een paar minuten werk om aan de ANBI regels te voldoen. In het Ledenregistratiesysteem van de gemeenten (LRP) moeten slechts twee internetadressen worden toegevoegd. Het directe internetadres (URL) van de ANBI website van de gemeente moet worden ingevuld bij het College van Kerkrentmeesters, het directe internetadres van de ANBI website van de Diaconie moet worden ingevuld bij het College van Diakenen. Deze gegevens vindt u in LRP in het gemeenteoverzicht onder tabblad ‘Bestuurlijk’.

Ook zonder RSIN aan de slag

Ook als de gemeente of diaconie nog geen RSIN-nummer heeft, kunnen gemeenten en diaconieën gewoon aan de slag en later het betreffende RSIN-nummer toevoegen.

De Dienstenorganisatie heeft alle rechtspersonen die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren, doorgegeven aan de Belastingdienst. Zodra de Dienstenorganisatie de ontbrekende RSIN-nummers van de Belastingdienst ontvangen heeft, worden deze toegevoegd aan LRP. Dit wordt waarschijnlijk najaar 2015. Daarna kunnen gemeenten in LRP altijd de RSIN terugvinden. De Dienstenorganisatie zorgt voor (adres)wijzigingen naar de Belastingdienst.

Onvoldoende

Uit onderzoek in het Leden Registratie systeem van de Protestantse Kerk (LRP) blijkt dat veel gemeenten en diaconieën nog geen direct internetadres (URL) van de ANBI-website hebben ingevuld. In LRP heeft ongeveer 25% van de College van Kerkrentmeesters een directe internetadres (URL) van de ANBI-website ingevuld. Voor de College van Diakenen ligt het percentage ingevulde internetadressen rond de 10%. 

Nieuwe ANBI-regels

De regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn gewijzigd. Elke instelling met een ANBI-status is verplicht een aantal gegevens (waaronder een uniek RSIN-nummer) op internet te publiceren, zodat geïnteresseerden dit gemakkelijk kunnen raadplegen. De ANBI-gegevens van gemeenten en diaconieën moeten op een specifieke internetpagina te vinden zijn. Gemeenten en diaconieën moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de regels voldoen.

Meer informatie

Alle informatie over ANBI-transparantie is te vinden op www.protestantsekerk.nl/anbi. Daar zijn ook antwoorden op de veel gestelde vragen te vinden, zoals wat te doen als een gemeente geen internetsite heeft.

Lees meer over

Het thema ANBI