Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Gebed voor Frankrijk

Ds. Ruth van der Waall van de Nederlandse Protestantse Kerk in Parijs schreef een gebed naar aanleiding van de aanslagen in Frankrijk: "Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat". De Raad van Kerken zal - mede namens de Protestantse Kerk - in gezamenlijkheid met de andere partners van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk.

Levende God

We willen iets zeggen tegen u
maar hebben we wel woorden?
We zijn ontsteld
Opgeschrikt
door de aanslag in Nice
op een plaats, in uw huis,
waar mensen bemoediging, troost, proberen te vinden
woorden van dankbaarheid geuit worden
mensen een kaars opsteken

Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat
We worden getroffen in wie we zijn
ons lijf is verkrampt

Levende God
Omringd door verdriet, wanhoop, boosheid 
bidden wij u
Verberg uw gelaat niet, wees met uw ontferming in ons midden
Help ons elkaar vast te houden 
in verbondenheid met onze broeders en zusters
of  we nu geloven of niet
en wat we ook daaronder verstaan
wij bidden u dat humaniteit in ons allen mag wortelen
Dat we staande mogen blijven tussen hoop en vrees. 

Heer ontferm U 

Raad van Kerken - Condoleance

Net als vele anderen spreekt ook de Raad van Kerken zijn afschuw en verslagenheid uit over de recente aanslagen in Frankrijk. Eerst de moord op leraar Samuel Paty; nu op de koster en twee vrijwilligers van de Notre-Dame-basiliek in Nice. De Raad zal in gezamenlijkheid met de andere partners van het OJCM (Overleg Joden, Christenen en Moslims) condoleances aanbieden aan de ambassadeur van Frankrijk. Zo wil de Raad zijn medeleven uitspreken en overbrengen aan alle nabestaanden.

Foto: Notre-Dame Basiliek in Nice. (Flickr.com)