Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

‘Fieldlabs’ en kerkdiensten

Het CIO werkt aan de voorbereiding van een serie praktijkproeven met kerkdiensten in kerkgebouwen. Hierover vindt overleg plaats met de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De afgelopen periode hebben een aantal gemeenten bij de dienstenorganisatie aangegeven dat zij zich beschikbaar stellen voor zo’n praktijkproef. Aanmelden hiervoor is echter niet nodig.

Om zinvolle resultaten uit deze praktijkproeven te halen, is het namelijk nodig dat de proeven in verschillende typen kerkgebouwen (groot, klein, monumentaal) gehouden worden. Ook wordt er gekeken naar verschillende type vieringen (evangelisch, protestants, rooms-katholiek etc.) Om die reden maakt het CIO een representatieve selectie en benadert te zijner tijd de desbetreffende kerkbesturen.

Over het moment waarop deze praktijkproeven daadwerkelijk gaan plaatsvinden, is nu nog geen informatie beschikbaar. Zodra er meer bekend is, verschijnt er een bericht op de website van het CIO.