Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Eigentijdse kloostergemeenschap in Zeeland

Kloosterwelle in Zeeland is een plek voor rust, bezinning, inspiratie en zingeving. Op 3 september wordt er voor deze pioniersplek gecollecteerd.

Een paar jaar geleden ontstond in Noordwelle het idee om te experimenteren met een eigentijdse kloostergemeenschap. ‘Zoveel mensen zijn in deze tijd op zoek naar spiritualiteit en zingeving’, licht dominee Piter Goodijk toe. ‘Veel van hen ervaren een hoge drempel om naar de zondagse dienst te komen. Maar de kerk is eigenlijk ook een hele mooie retraiteplek. Zo is Kloosterwelle ontstaan.’

Stilte en bezinning

Kloosterwelle trekt inmiddels tien tot twintig mensen per week, uit heel Zeeland. Eén keer in de drie maanden vinden er retraitedagen plaats, die worden bepaald door het ritme van de vieringen en maaltijden. Verder is er op deze dagen ruimte voor wandelen, stille tijd en gesprekken met elkaar. Maar ook door de week is er ruimte voor bezinning: elke woensdagavond is er een vesper in de kerk, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. ‘Tijdens de vespers zingen we elkaar psalmen toe vanuit de koorbanken aan weerszijden van de kerk. De vespers volgen de kloosterliturgie, met veel stilte en ruimte voor bezinning. We zien dat een heel divers publiek zich daardoor aangesproken voelt.’

Nieuwe doelgroep

Omroep Zeeland maakte onlangs een korte reportage over de pioniersplek, waarin een aantal mensen vertelt wat Kloosterwelle voor hen betekent. Het is niet de bedoeling dat zij allemaal lid worden van de kerk, benadrukt de predikant in de reportage. ‘Kloosterwelle is niet bedoeld om een nieuwe kerk te stichten. We willen dat de plek zélf bezoekers biedt waar ze naar zoeken: rust, stilte, gemeenschap met elkaar. Zo weten we ook mensen te bereiken die vervreemd zijn geraakt van de kerk.’

Het filmpje van Omroep Zeeland bekijken? > http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/98209/Protestantse-Kerk-pioniersplekken-tegen-leegloop-video

Met de opbrengst van de collecte op 3 september steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Kloosterwelle, waar mensen samen komen en het geloof delen, waar het goddelijke kan worden ervaren, én waar een band tussen mensen ontstaat. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 4444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.

Lees meer over

Het thema Missionair werk