Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Dringend advies: gedurende (verlengde) lockdown niet zingen tijdens kerkdienst

Update 25 februari: De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang:

 

Onderstaand advies is komen te vervallen met ingang van 25 februari:

Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen tijdens de kerkdienst. (Update 19 januari 2021: Ook het bespelen van een blaasinstrument wordt afgeraden.) Dit advies geldt in ieder geval tot 2 maart, de huidige einddatum van de lockdown.

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 2 maart 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.

Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”

Alternatieven voor zingen

Voor de hand ligt om met de kerkmusicus van uw gemeente te zoeken naar mogelijkheden om de eredienst bijvoorbeeld met eerder in het afgelopen jaar opgenomen liederen, instrumentaal of anderszins in te vullen.

Meer ideeën en het (rechtenvrije) aanbod van diverse partijen, is te vinden in de ideeënbank: