Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Doe mee: gratis pilot training kerkbeheer voor kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan verantwoordelijkheden: beheer van gebouwen, verantwoordelijkheid voor betaalde en vrijwillige werkers in de kerk, financieel beheer van de gemeente, en zo meer. De training kerkbeheer helpt u als kerkrentmeester om uw taak op een goede manier op te pakken.

Om de training kerkbeheer krachtiger en meer van deze tijd te maken, is er een e-learning gebouwd. In deze e-learning komt de theorie van het kerkrentmeesterlijke werk aan bod. In de bijbehorende bijeenkomsten wordt deze theorie verdiept en toegepast in de praktijk. Zo ontstaat er de mooie combinatie van leren in uw eigen tempo en moment, naast een inhoudelijke ontmoeting met andere kerkrentmeesters. 

Wat levert de training op?

Door deze training krijgt u als kerkrentmeester een goed inzicht in uw taken en verantwoordelijkheden, handreikingen over hoe u uw verantwoordelijkheden naar de betaalde en vrijwillige werkers in de kerk kunt vormgeven en hoe u met uw college en gemeente toekomstbestendig kerk kunt gaan zijn. Daarnaast ontdekt u welke deskundige samenwerkingspartners u binnen en buiten uw gemeente hebt.

Inhoud en opzet

Deze training bestaat uit een e-learning waarin de theorie op een interactieve manier aangeboden wordt, in combinatie met twee bijeenkomsten (elk 1 dagdeel) waarin het accent op verdieping, oefening en uitwisseling ligt. Een zogenoemde ‘blended’ training. In de bijeenkomsten wordt de aangereikte theorie toegepast in uw eigen context onder de bezielende leiding van een trainer en/of Beleidsondersteuner Beheer. Zo wordt u geholpen om uw kerkrentmeesterlijke handelen naar een hoger plan te brengen.

Aanmelden pilot

De online cursus kan vanuit iedere plaats worden gevolgd; alleen een computer, laptop of smartphone met webcam en microfoon is nodig. Deelnemers ontvangen na aanmelding een link waarmee zij kunnen meedoen. De pilot blended training bestaan uit een e-learning en twee online avonden, gegeven door Gerrit Oosterwijk en Martin de Groot. In deze pilot-fase is de training kosteloos te volgen. Wel vragen we als wederdienst of u een uitgebreider evaluatieformulier wilt invullen.

  • Pilot 1 vindt plaats op donderdagavond 8 en 22 april 2021, van 19.30 tot 21.30 uur. 
  • Pilot 2 vindt plaats op maandagavond 12 en 26 april 2021, van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden kan via deze link

Foto: Unsplash.com