Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

De bijbel, verrassend dichtbij

Samen bijbellezen was nog nooit zo verbindend en verrassend. ¨Een bijbeltekst kan heel veelzijdig zijn, omdat iedereen het persoonlijk beleeft. Daarom is het samen lezen en bespreken nooit voorspelbaar, ook al werk je twintig keer met dezelfde tekst.¨  

Contextueel bijbellezen

Zowel buiten als binnen de kerk ervaren mensen afstand tot de bijbelteksten en vinden het moeilijk om de bijbel in verband te brengen met hun eigen leven en ons samenleven. Bij contextueel bijbellezen ga je eerst in gesprek over een thema wat speelt in het leven van de deelnemers. Daarna sla je de Bijbel open en gaat de tekst  spreken in het thema wat je in de start van het gesprek uitgediept hebt.

Waarom contextueel bijbellezen? Iedere kring of bijbelstudiegroep herkent het vast wel: na het lezen van een tekst in de bijbel verzandt de groep in discussie over de herkomst, betekenis en de bedoeling van de tekst. De tekst zelf blijft zo op afstand en brengt mensen zeker niet dichter tot elkaar. Tijdens de training contextueel bijbellezen leert u de bijbel op een geheel andere manier en op een ander moment open te slaan. Trainer Inge Landman: ¨Er is een verschil tussen lezen vanuit interpretatiebelang en levensbelang. Contextueel bijbellezen gaat over dat laatste, wat de tekst relevant kan maken voor het leven van vandaag de dag."

En nu, de bijbel

Hoe gaat dat contextueel lezen in zijn werk? Een van de deelnemers van de training ds. Peter Breure legt het uit. ¨Het bijzondere van contextueel bijbellezen is dat je de bijbel anders laat spreken en dichter tot elkaar komt. Eigenlijk ben je, vierend en biddend, met elkaar in gesprek rond een thema, het liefst een thema dat iemand inbrengt en dat persoonlijk raakt. Pas na het gesprek rond het thema, over wat er speelt en hoe het speelt voor die persoon, open je de bijbel. Dan lees je het verhaal en diept de laagjes uit het verhaal verder uit. Vaak openen zich dan lijntjes tussen het verhaal van die persoon en de bijbel. Het kan troost geven, of richting, of een uitdaging”.

Op deze manier komt het bijbelgedeelte dichtbij het leven hier en nu. Iemand kan ergens mee zitten en dit delen met de groep. Of de groep deelt samen ervaringen over een thema waar verschillend over kan worden gedacht en in veel levens speelt, bijvoorbeeld opvoeding, levenseinde of zorg dragen voor je naaste. Vervolgens open je de bijbel en met het juiste verhaal ontstaat een nieuw verstaan van onze eigen obstakels en mogelijke oplossingen.

Waarom deze training volgen

Peter Breure ziet de voordelen van contextueel bijbellezen in de praktijk bij zijn eigen gemeente.  “Doordat je met elkaar in gesprek gaat over wat je persoonlijk raakt, start je met bijbellezen op een moment dat er verbinding is ontstaan en passen geijkte antwoorden niet meer. De bijbel geeft op zo'n moment vaak een een verrassend inzicht.¨

Deze manier van bijbellezen is tegelijk praktisch en dynamisch. Door te ervaren, aan de slag te gaan en te reflecteren leer je te werken met het contextueel bijbellezen. Het is van toegevoegde waarde voor predikanten en kerkelijk werkers die willen leren om een gezamenlijk leerproces te faciliteren waarin de bijbel een relevante stem krijgt in thema’s die spelen in onze hedendaagse context. Mensen komen dichter bij elkaar en dichter bij de tekst, en ervaren dat als zeer inspirerend.

Meer informatie en aanmelden

Lees hier meer over de training en hoe u kunt aanmelden.