Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Coronacrisis raakt ouderen en kinderen in Moldavië hard: collecteer mee op 10 mei 

Corona: een ramp van ongekende omvang. In landen in Oost-Europa lijkt het aantal besmettingen beperkt, maar tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. In Moldavië zijn kinderen en ouderen door de verplichte lockdowns nog meer geïsoleerd, eenzaam en verstoken van hulp en eten. Kerken ter plekke doen wat ze kunnen om mensen bij te staan. Op zondag 10 mei kunnen gemeenten hun #nietalleen-collecte voor dit werk bestemmen. 

Prijzen in Moldavië zijn de afgelopen weken gestegen, markten zijn dicht en het eten is in veel dorpswinkels uitverkocht. Vooral mensen die arm zijn en hun dorp niet uit kunnen, lijden honger. Thuiszorgorganisatie HomeCare, partner van Kerk in Actie, heeft tientallen meldingen gehad van mensen die zijn overleden aan ondervoeding. Net als in andere landen zijn beschermende materialen en mondkapjes moeilijk te verkrijgen. De noodzaak om ze te gebruiken maakt de zorg een stuk duurder.

Grote problemen

Het leven in Moldavië is voor ouderen en kinderen sowieso al niet makkelijk. Door de hoge werkloosheid in het armste land van Europa is een groot gedeelte van de beroepsbevolking voor werk naar het buitenland vertrokken. Noodgedwongen lieten ze hun kinderen achter en kunnen ouderen niet terugvallen op de hulp van familie. Ze staan er alleen voor. Door de coronacrisis en de verplichte lockdown zijn deze problemen alleen maar groter geworden.

Het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania, partner van Kerk in Actie, verleent normaal gesproken hulp aan kwetsbare kinderen, biedt hen hulp bij het maken van huiswerk, een maaltijd en psychosociale hulp. Voor ouderen zijn er dagactiviteiten, thuishulp en een warme maaltijd. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus maken al deze activiteiten nu onmogelijk.

Hulp hard nodig

Het stemt Igor Kohaniuk, directeur van Bethania en ook predikant in de plaatselijke gemeente, verdrietig. “Vanuit ons dagcentrum voorzien we normaal zo´n 300 ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks ontvangen we veel kinderen die er alleen voor staan. Door de coronacrisis moesten we ons centrum sluiten. Kinderen en ouderen kunnen nu niet bij ons terecht, terwijl ze dit wel heel hard nodig hebben.”

HomeCare probeert in deze moeilijke omstandigheden de zorg aan kwetsbare en zieke ouderen op peil te houden en mensen te voorzien van voedsel. Directrice Tamara Adasan: “We krijgen weinig steun van de overheid en het gevaar dat onze medewerkers besmet raken is groot. Dankzij de steun van Kerk in Actie kunnen we wel voedselpakketten uitdelen en beschermende kleding, mondkapjes en handschoenen voor de verpleegkundigen kopen.” 

Voedselpakket voor gezinnen

Ook bij Bethania probeert men nu te helpen waar de nood het grootst is. “Onze maatschappelijk werkers houden contact met ouderen en kijken waar hulp het hardst nodig is,” vertelt Igor Kohaniuk, “we bezorgen voedselpakketten bij ouderen en maken even een praatje met ze.” Ook aan de kinderen wordt gedacht. “Onze docenten houden nu online of via telefoon contact met de kinderen, helpen ze met schoolwerk en bieden ze een luisterend oor.” Medewerkers van Bethania brengen de meest kwetsbare gezinnen regelmatig een voedselpakket en ook aan de tieners wordt gedacht. Igor: “Tienerclubs worden nu online georganiseerd. Zo blijven we met ze in contact en kunnen tieners problemen die deze zware tijd ook voor hen meebrengt met elkaar en met ons delen.” 

Kom in actie met uw kerk

Door de coronamaatregelen zijn veel ouderen en kinderen in Moldavië alleen en hebben niet voldoende eten. Kerken en hulporganisaties in Moldavië laten hen niet alleen. Help mee om dit belangrijke en levensreddende werk in Moldavië mogelijk te maken en bestem de #nietalleen-collecte van uw gemeente op zondag 10 mei voor dit werk in Moldavië. Alle informatie en o.a. een collecteafkondiging en kerkbladbericht zijn te vinden op kerkinactie.nl/corona.

Kijktip

EO Metterdaad zendt zaterdag 9 mei a.s. een coronaspecial uit, waarin het werk van HomeCare in Moldavië aandacht krijgt. Medewerkers van de thuiszorgorganisatie laten zien voor welke uitdagingen ze staan in deze moeilijke tijd. Kijk op zaterdag 9 mei om 17.10 uur op NPO 2. Op zondag 10 mei wordt de uitzending herhaald rond 13.55 uur. 

kerkinactie.nl/corona