Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Collecterooster Protestantse Kerk vernieuwd

Hij is er weer: het nieuwe landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk. Net als andere jaren bevat het rooster aansprekende doelen in binnen- en buitenland. Maar er is ook iets veranderd.

Het collecterooster ondersteunt het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Door te collecteren voor de projecten die op het rooster staan, steunt u uw naasten in binnen- en buitenland, die soms onder moeilijke omstandigheden moeten leven en geloven. Maar u steunt ook het jeugd- en pionierswerk in ons eigen land. Zo helpt u jongeren en nieuwe gelovigen bij hun ontdekkingstocht in het geloof. De collecte is een mooi onderdeel en belangrijk ritueel van de eredienst. Het is een moment om stil te staan bij het feit dat christenen wereldwijd verbonden zijn, met elkaar delen wat ons is gegeven en er zo voor elkaar zijn.

Actualiteit

Het collecterooster van de Protestantse Kerk is voor veel gemeenten de leidraad voor het opstellen van het plaatselijke rooster, waarbij er voldoende ruimte is om te collecteren voor eigen diaconale en kerkrentmeesterlijke doelen. Het landelijke rooster werd jarenlang volgens een vast stramien opgesteld. Projecten hadden hun vaste plaats en datum. Nieuw dit jaar is dat er op het rooster voor een aantal data toepasselijke projecten is gekozen. Drie voorbeelden:

  • Aan het begin van het jaar doen ruim vijfduizend kinderen uit de Protestantse Kerk mee met het spel Sirkelslag: een passend moment om te collecteren voor JOP.
  • Februari en maart zijn in de Hoorn van Afrika de ergste droogtemaanden. Juist dan collecteren we voor projecten die in deze nood voorzien, maar die eerder niet op het collecterooster voorkwamen.
  • Op 5 mei, als wij onze vrijheid vieren, collecteren we voor onze broeders en zusters in Syrië die nu al zeven jaar in oorlog leven. 

Door collectedoelen aan de actualiteit te koppelen, spreken ze meer aan. Het vergroot de betrokkenheid van gemeenteleden bij het werk van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie.

Materialen

Een belangrijk voordeel van het gebruik van het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk is dat het voorziet in goede ondersteunende materialen, zoals collectefolders, collecteafkondigingen en collectefilmpjes of Powerpointpresentaties. Projecten kunnen hierdoor op een aansprekende manier voor het voetlicht worden gebracht. Daarnaast is er de Kerk in Actie-gids die boordevol inspirerende tips en ideeën staat om uw gemeente enthousiast te maken voor de projecten van het collecterooster. Met vragen of voor advies op maat kunt u ook altijd terecht bij uw persoonlijke consulent.

Handige links:
www.protestantsekerk.nl/collecterooster: voor informatie en materialen bij collecten van de Protestantse Kerk
www.kerkinactie.nl/collecte: voor informatie en materialen bij collecten van Kerk in Actie
www.protestantsekerk.nl/webwinkel: voor het bestellen van collectefolders, collecterooster en Kerk in Actie-gids
www.kerkinactie.nl/consulenten: voor het vinden van uw persoonlijke consulent

Lees meer over

Het thema Diaconaat