Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Collecterooster 2020 beschikbaar

De betrokkenheid van protestantse gemeenten bij de verschillende programma's van de Protestantse Kerk is groot. Kerken hebben in 2018 massaal actie gevoerd en gecollecteerd. Deze grote betrokkenheid blijkt ook uit de groei van de inkomsten, waardoor meer missionaire, diaconale en jongerenprojecten konden worden gesteund. Hartelijk dank hiervoor! Het collecterooster voor 2020 is, vroeger dan ooit, weer uit en vanaf nu beschikbaar.

In het collecterooster vindt u alle collecten voor de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en JOP (Jong Protestant) die in 2020 op het collecterooster staan, met een korte omschrijving per collecte. Verder biedt de brochure een overzicht van ondersteunende collectematerialen, praktische tips en alle benodigde gegevens voor afdracht van de collecten.

Actuele momenten

In het collecterooster 2020 zijn naast de vertrouwde collecten, ook collecten opgenomen die aansluiten bij actuele momenten in het jaar. Zo collecteren we op de zondag voor 5 mei, de dag waarop we vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd, om traumaverwerking voor slachtoffers van geweld in Nigeria mogelijk te maken. Op zondag 21 juni, de dag na Wereldvluchtelingendag, is de collecte bestemd voor opvang en hulp voor ontheemden in Colombia. En op 6 december, de zondag na Sinterklaas, staat een collecte voor Kids in Actie op het rooster, het kinderlabel van Kerk in Actie om kinderen bij (wereld)diaconaat te betrekken.

Collecteert u ook (weer) mee? Het Collecterooster 2020 is zowel in PDF als in Word te downloaden via kerkinactie.nl/collecte.