Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Christenen in het Midden-Oosten bevorderen interreligieuze dialoog voor vrede

Christenen in Libanon en Syrië zijn bezorgd over de spanningen tussen christenen en moslims in Egypte en de gevolgen daarvan voor de regio, zegt de Libanees Presbyteriaanse vormingswerker Najla Kassab (foto).

"Verhalen uit Egypte maken ons bang dat een concentratie  op religieuze kwesties zal leiden tot vijandschap tussen de volkeren", zegt Kassab die als directeur van  opleidingsprogramma´s voor kerkelijke gemeenten in Libanon en Syrië werkt. Kassab is van mening dat het geweld in Egypte vorige week zaterdag – toen twaalf christenen door moslims werden gedood en twee kerkgebouwen in brand werden gestoken – noodzakelijk maakt dat kerken een rol  spelen in de verzoening en dialoog na de revoluties die door de landen in het Midden-Oosten trekken.

We vragen ons af hoe zich veranderingen in onze verschillende landen op een gezonde manier kunnen voltrekken, zegt Kassab. "Kerken kunnen helpen mogelijkheden voor verandering te scheppen door middel van dialoog in plaats van geweld." In mei is de Maronitische Patriarch in Libanon gastheer van een dialoog tussen de leiders van de christelijke en islamitische geloofsgemeenschappen. Vertegenwoordigers van kerken en islamitische groepen ontmoeten elkaar om met elkaar te spreken over de vraag hoe religieuze leiders positieve modellen zichtbaar kunnen maken voor Christen-Moslim relaties.

Christenen en moslims studeren samen

Kassab, die vaak in Syrië is in haar rol als directeur van het Christelijk Onderwijs Programma van haar kerk, is van mening dat kerken zich in een positie bevinden om een positief beeld van de interreligieuze groepen te geven. "Onze kerk in Libanon heeft scholen waar de meeste leerlingen moslims zijn. Christenen en moslims studeren samen. Het is een dialoog in het dagelijks leven."Nu echter is de kerk bang voor chaos en de mogelijkheid dat radicale groeperingen de controle over zullen nemen in de nieuwe politieke structuren die zullen ontstaan.

Democratie

"Soms breken wij af, maar weten we niet hoe we weer op moeten bouwen en nieuwe verbanden kunnen scheppen", zegt Kassab. De beelden in de media van jonge mensen die in de straten opkomen voor verandering bevorderen een simplistische lezing van de situatie, meent Kassab. "Het is ingewikkelder. Vandaag stellen veel christenen in Egypte, die met Moslims demonstreerden voor meer democratie de vraag: Is dit de democratie die wij wilden?"

Kassab vertelde haar verhaal op de bijeenkomst van het executief comité van de Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken in Genève. Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland woont ds. Heetderks als president van de Europese regio deze bijeenkomst ook bij.

De Wereldgemeenschap van Gereformeerde Kerken (WCRC) werd in juni 2010 opgericht door een fusie van de World Alliance of Reformed Churches (WARC) en de Reformed Ecumenical Council (REC). Bij de WCRC zijn wereldwijd 230 kerken met 80 miljoen leden aangesloten.