Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

BV Liedboek halveert prijzen licentie Liedboek Online

Liedboek BV maakt een licentie op Liedboek Online de helft goedkoper. Dat blijkt uit een persbericht dat BV liedboek op 27 februari 2014 heeft verspreid.

Met een licentie op Liedboek Online kunnen kerkelijke gemeenten onbeperkt liederen uit het Nieuwe Liedboek afdrukken in een liturgie en vertonen met een beamer. De verschuldigde auteursrechten zijn daarmee automatisch geregeld.

Voor een gemeente met gemiddeld 200 à 250 kerkgangers bijvoorbeeld komen de jaarlijkse licentiekosten voor Liedboek Online nu op € 275,00 per jaar uit. De nieuwe tarieven gelden met terugwerkende kracht tot juli 2013, toen Liedboek Online werd gelanceerd.

Haaije Feenstra, algemeen directeur van de Dienstenorganisatie, is blij met de aangekondigde prijsverlaging. "Liedboek Online is een mooi produkt, dat nu tegen een faire prijs verkrijgbaar is. Ik ga ervan uit dat gemeenten van de Protestantse Kerk bereid zullen zijn deze prijs te betalen."

Behalve een algemene tariefverlaging biedt BV Liedboek ook een nieuwe licentiemogelijkheid aan voor gemeenten die slechts op beperkte schaal liederen uit het Nieuwe Liedboek willen afdrukken of presenteren via een beamer. Deze tariefschaal vervangt de eerder al gepresenteerde 'inzage-licentie', waarmee de liederenschat van het Nieuwe Liedboek wel kon worden ingezien maar niet gedownload.

Eén van de aanleidingen voor de tariefaanpassing door BV Liedboek is het aantal bezwaren – ook uit de Protestantse Kerk – tegen de prijsstelling van Liedboek Online. Met de tariefaanpassing hoopt de uitgever aan de bezwaren tegemoet te komen en de drempel voor de introductie van het Nieuwe Liedboek te verlagen.

Liedboek Online is de digitale database waarin alle liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zijn opgenomen. De database is on-line toegankelijk voor licentie-houders. Met een licentie kunnen de liederen uit de database gebruikt worden voor het afdrukken in een liturgie of het projecteren met een beamer. Voor het afdrukken van liederen in een kerkblad of het publiceren op een website is afzonderlijk toestemming nodig van de rechthebbenden.

Het Nieuwe Liedboek is de vervanger van het Liedboek voor de kerken uit 1973. De Generale Synode van de Protestantse Kerk heeft het Nieuwe Liedboek in 2013 vrijgegeven ter beproeving door de gemeenten van de kerk.

UPDATE april 2019: beproeving liedboek staat op de agenda van de vergadering van de generale synode in april 2019  

Lees meer over

Het thema Synode