Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Burgemeester van Zanen ontvangt gids met 53 interculturele kerken Utrecht

Vandaag heeft burgemeester Van Zanen in Utrecht de 030-migrantengids in ontvangst genomen. In deze gids staan 53 interculturele kerken vermeld die in Utrecht actief zijn.

Er zijn in Nederland meer dan één miljoen christenen met een migratieverleden. In de gids worden de kerken in Utrecht omschreven als het gaat om vragen als: uit welke landen en culturen stammen zij? En in welke talen houden zij hun kerkdiensten? De gids voor interculturele kerken in Utrecht geeft antwoord op deze vragen.

In de gids staan de interculturele kerken ('migrantenkerken') in het 030-telefoongebied. Dit zijn 53 verschillende kerken, van Oosters-Orthodox tot Afrikaans Evangelisch en van Oriëntaals Orthodox tot Aziatisch Protestants. De kerken zijn ook te vinden op basis van de taal, waarvan er 35 genoemd worden. Deze gids is vooral een handleiding voor mensen die op zoek zijn naar een gemeenschap van christenen die met elkaar communiceren in een andere taal dan de Nederlandse: migranten, maar ook vrijwilligers binnen of buiten de gevestigde kerken, of iemand van de burgerlijke gemeente. De gids is voor 10 euro te bestellen via boekhandels. Of bestel de gids interculturele kerken online.

53 migrantenkerken in de gids

Wat was het gezellig vol en druk in de Jeruelkapel op dinsdag 7 november aan het eind van de middag. In afwachting van de Utrechtse burgemeester J. van Zanen werd de redactie van de Gids interculturele kerken in Utrecht bedankt en gefeliciteerd met het eindresultaat. 

Burgemeester Van Zanen nam het eerste exemplaar van de gids in ontvangst. Hij zegde toe dat deze gids ook gebruikt zal worden door de ambtenaren op het gemeentehuis en toonde zich er zeer content mee. In zijn toespraak roemde hij de veelkleurigheid van de gids, maar ook de veelkleurigheid van de aanwezigen in de kerkzaal. Met grote aandacht luisterde de burgemeester vervolgens naar de liederen van het koor van de Evangelische Broeder Gemeente en de Koptisch Orthodoxe Kerk.

De gids werd ook overhandigd aan de plaatselijke Raad van Kerken en de Protestantse Diaconie Utrecht in de persoon van ds. Marieke Sillevis Smit. Daarna werd de gids overhandigd aan Simon de Kam, verbindend specialist interculturele kerken bij Kerk in Actie. Hij daagde uit om op basis van deze gids tot een netwerk te komen en nodigde tevens kerken in andere steden uit om een dergelijke gids uit te brengen. Zo wordt zichtbaar gemaakt dat er 1,3 miljoen christenmigranten zijn in Nederland. Zij zijn een verrijking voor ons geloof! De cultuur van de christenmigrant staat meestal dichterbij die van Jezus en zijn tijd dan de onze.

Zoek interculturele kerken in Nederland.

In dit artikel van het Reformatorisch Dagblad van 8 november 2017 kunt u meer lezen over de presentatie van de gids.