Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Brexit: Brief en gebeden van Britse kerken

Op deze dag, 31 januari, de dag waarop Brexit een feit wordt, weten wij onze verbonden met onze broeders en zusters in het Verenigd Koninkrijk. Zij schreven ons een brief, waarin zij als kerken hun verbondenheid met Europa benadrukken, vergezeld met gebeden. Als het zondag wordt, bidden wij met hen mee.

Gebed uit het Verenigd Koninkrijk: 

However we feel about today
We mark this Brexit day
As people who grieve or celebrate together
One people
Loved equally, freely and unconditionally
By the one wise all-seeing God
Either way let us hold this day gently
Giving ourselves permission to leave
Without elation or despair
Determined to love our neighbour
Support the weak and welcome the stranger
Lord of all life
Let your servants depart in peace
And live according to your Holy Law

Amen

Vertaling

We staan stil bij deze Brexit dag
Hoe we ons ook voelen over vandaag
Als mensen die rouwen of juist samen vieren
Eén volk
Onvoorwaardelijk, vrij en gelijkwaardig geliefd
door de ene wijze alziende God
Laten we voorzichtig omgaan met deze dag
Onszelf toestemming geven om te vertrekken
zonder opgetogenheid of wanhoop
Vastberaden om onze naaste lief te hebben,
de zwakken te ondersteunen en de vreemdeling welkom te heten.
Heer van ons leven
Laat uw dienaren in vrede vertrekken
En leven volgens uw Heilige Wet.

Amen

Revd Dr Barbara Glasson, President of the Methodist Conference 2019-2020

Lees de brief en andere gebeden op: http://www.jointpublicissues.org.uk/brexit/

Foto: Unsplash