Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Brandbrief gemeenten en diaconieën over ANBI deadline

Geïrriteerde gemeenteleden, geschrokken kerkrentmeesters, teleurgestelde diakenen...

Geïrriteerde gemeenteleden die hun giften Kerkbalans niet meer van de belasting kunnen aftrekken… Geschrokken kerkrentmeesters die onverwacht schenk belasting moeten betalen over een mooie gift aan de gemeente... Teleurgestelde diakenen die opeens erfbelasting moeten betalen over een groot legaat aan de diaconie...

Dat staat gemeenten en diaconieën te wachten als zij op 1 januari 2016 hun ANBI-status zijn kwijt geraakt! Zij zijn dan niet langer een Algemeen Nut Beogende Instelling en profiteren niet meer van de bijbehorende belastingvoordelen. 

Brandbrief

Daarom ontvingen gemeenten en diakenen deze week een brandbrief van de dienstenorganisatie, waarin ze werden gewezen op de twee belangrijke ANBI-deadlines:

  • 1 november 2015: de anbi-website moet via het LRP zijn doorgegeven aan de dienstenorganisatie;
  • 31 december 2015: alle anbi-websites zijn te vinden via de website van de Protestantse Kerk.
     

Laat het niet zover komen

Lieuwe Giethoorn (dienstenorganisatie Protestantse Kerk) wijst er in de brief met klem op:

"Geen ANBI-gegevens gepubliceerd op een website voor 1 januari 2016 betekent: verlies van de ANBI-status in 2016. Dat heeft belangrijke gevolgen:

  • Geen mogelijkheid meer voor uw kerkleden om bijdragen in het kader van Kerkbalans en andere giften af te trekken van de belasting (als men daarvoor in aanmerking komt)
  • Betaling van schenkbelasting en erfbelasting over te ontvangen schenkingen, erfenissen en legaten.
  • De ANBI-status kan ook andere voordelen met zich meebrengen zoals vrijstelling van overdrachtsbelasting bij fusie van gemeenten, mogelijkheid om energiebelasting gedeeltelijk terug te kunnen vragen.


Laat het niet zover komen: regel de publicatie van de verplichte transparantie gegevens van uw gemeente en van uw diaconie."
>Lees de brief aan gemeenten en diakenen (oktober 2015)

Stappenplan

Een Stappenplan ANBI is met de brief meegestuurd: 

  • Stap 1. Stel de tekst samen waarin een aantal verplichte gegevens over o.a. bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplan en financiën is opgenomen..
  • Stap 2. Plaats de tekst op een webpagina van uw  website of op een andere website;
  • Stap 3. Geef de URL door aan de dienstenorganisatie via een speciale LRP-pagina en vóór 1 november 2015.


De gemeente en de diaconie zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van deze ANBI-verplichtingen. Zij kunnen natuurlijk wel altijd om informatie en ondersteuning vragen aan hun gemeente-adviseur Kerkbeheer!
>Lees het Stappenplan  ANBI

Lees meer over

Het thema ANBI