Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bidt u zondag mee? - twee gebeden voor aardbevingsslachtoffers in Groningen

Het Platform Kerk en Aardbeving roept kerken op om zondag 30 juni een gebed uit te spreken voor aardbevingsslachtoffers in Groningen. ‘Het is onze opdracht als kerk om getuige te zijn van hoop en van solidariteit. Laat dit een zondag zijn van verbondenheid met gedupeerde en bezorgde bewoners uit de regio’, aldus het platform.

De aardbevingen in Groningen hebben geen directe slachtoffers geëist, maar de gevolgen ervan trekken op veel Groningers een grote wissel. Veel mensen zitten vast in procedures om de schade vergoed te krijgen. Huizen zijn onverkoopbaar geworden. Bij het versterken van huizen hebben velen de ervaring dat met hun belangen en welzijn te weinig rekening wordt gehouden. Veel mensen staan onder voortdurende spanning en ervaren stress. 

Voorbeeldgebeden

Het Platform Kerk en Aardbeving is in 2014 door vrijwel alle kerkgenootschappen in Groningen opgericht om de slachtoffers van de aardbevingen bij te staan. Het platform biedt twee voorbeeldgebeden voor zondag 30 juni.

Voorbeeldgebed 1

Laten we bidden:

voor wie moe geworden zijn van de strijd voor erkenning van geleden schade of voor een rechtvaardige vergoeding,

voor wie last hebben van de aanhoudende onrust en onzekerheid over hun veiligheid en over de toekomst van hun woning, hun werk, hun bedrijf, in het bijzonder de kinderen,

voor het werk van de geestelijke verzorgers in het aardbevingsgebied en voor alle vrijwilligers en professionals die in allerlei vorm ‘stut en steun’ bieden,

voor onze geloofsgemeenschappen die een plek van geestelijke versterking willen zijn voor iedereen en die wegen zoeken om samen met anderen kerk voor het dorp of de stad te zijn,

voor alle bestuurders, wetenschappers en politici die hun verantwoordelijkheid nemen.

Laten we niet vergeten te danken:

voor de boodschap van hoop die het evangelie ook vandaag vormt in onze verwarring, boosheid, verdriet en zorgen over de toekomst,

voor de inzet van velen voor rechtvaardigheid en voor leefbaar land,

voor de liefde voor het land, de mensen en de cultuur van Groningen, ook ver buiten de provincie.

Voorbeeldgebed 2

Bidden wij voor Groningen,

een provincie die zucht onder de winning van aardgas.

Wij danken U voor het mooie land

en voor de kleurrijke mensen die er wonen.

Wij bidden U voor hen die vastzitten in procedures,

voor mensen die hun huis niet kunnen verkopen,

dat hen recht wordt gedaan.

Wij bidden U voor hen die zuchten onder

alle stress die de versterkingen met zich meebrengen,

dat zij als mens behandeld worden

en niet als onderdeel van een technische operatie,

dat zij elkaar kunnen versterken,

dat zij uitzicht houden op goed wonen in Groningen.

Zo bidden wij U.

 

Meer informatie over Platform Kerk en Aardbeving


Het
Platform Kerk en Aardbeving geeft pastorale en diaconale ondersteuning aan bewoners, wisselt kennis en informatie uit en denkt na over de theologische en ethische aspecten van de problemen die door de aardbevingen ontstaan. Het heeft er o.a. voor gezorgd dat het kabinet in 2018 twee geestelijk verzorgers in het gebied heeft aangesteld.