Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Benoemingen generale synode juni 2021

Tijdens de vergadering van de generale synode van juni 2021 zijn de volgende mensen (her)benoemd: 

Benoemd als bestuurslid Dienstenorganisatie 

  • mw. J. van Lieshout

Benoemd als adviseurs Categoriaal Pastoraat t.b.v. GS

  • mr. M.P.D. Barth
  • ds. J.D. Vedders-Dekker

Benoemd als toegevoegd lid GCBB

  • dhr. E.J. Stokking, toegevoegd lid namens CCBB Groningen-Drenthe

Benoemd als adviserend lid GCO

  • mevrouw mr. G.A. Bouter-Rijksen

Benoemd als leden Raad van Toezicht PThU

  • mr. G. Endedijk
  • dr. A.G.L. van Nieuwpoort

Benoemd als leden RAGB

  • lid: mr. M.M.C. van der Wind-Baauw
  • secretaris: dr. P. Veerman (functie)
  • toegetreden als adviserend lid: Prof. Dr. A. (Arnold) Huijgen

Lees ook: