Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Back to basics

Marleeen Schoonderwoerd pleit voor ´back to basics´. Terug naar de basis, de oorsprong van het geloof, de Heer van de kerk.

‘Welk lied of gedicht, welk Bijbelverhaal of welk Bijbels personage betekent veel voor jou?’ vraag ik vaak in mijn traingen. ‘Kun je ook vertellen waarom?’ Vaak volgen hierop waardevolle persoonlijke gesprekken. Dat moeten we vaker doen, hoor ik dan terug.

Volgens mij gaat hierover ‘back to basics’, speerpunt in het beleidsplan Kerk 2025: Waar een woord is, is een weg. ‘Basic’ heeft te maken met wat elementair is en fundamenteel. De basis. De oorsprong. Dat wat aan alles voorafgaat. Ik denk dat het essentieel is dat bij al het werken in de kerk ruimte wordt gemaakt voor die basis. Voor de Heer van de kerk. Voor de Levende die ons leven draagt en voedt. Voor het luisteren naar de Geest van God die in ons persoonlijke bestaan en in actuele vraagstukken op de kerkelijke agenda een richting wil wijzen.

Gesprekspunten

Mijn indruk is dat kerkelijke gemeenten hierin kunnen groeien. Want lang niet altijd zijn dit soort gesprekken vanzelfsprekend. Zeker niet in een setting met veel vergaderpunten, waar beslissingen moeten vallen over gebouwen, een tekort is aan ambtsdragers, er altijd te veel taken zijn en te weinig tijd. Soms zijn mensen niet gewend om te praten over wat ze geloven. Of denken mensen juist te weten wat ze met elkaar geloven. Of zijn de inhoudelijke verschillen heel groot. Soms is het moeilijk om met elkaar in gesprek te zijn vanwege verstoorde verhoudingen. Hoe dan ook is veiligheid essentieel om dit soort gesprekken te voeren. Om kwetsbaar en eerlijk te kunnen zijn.

Lectio divina

In trainingen geef ik aandacht aan ‘de basics’. Een voorbeeld beschreef ik hierboven. Ik werk ook met lectio divina. Een meditatieve vorm van Bijbellezen waarbij mensen met de Schriften, zichzelf en elkaar in gesprek gaan over waar de tekst hen raakt in hun leven van dat moment. Een andere vorm is met elkaar in gesprek gaan over de vraag: wat vinden wij onmisbaar aan de kerk? Waarom is de kerk voor ons van waarde? Welke waardevolle ervaring deed ik onlangs op die mijn geloof voedde? Ook stimuleer ik cursisten om dit op de agenda te houden van de (kerkenraads)vergaderingen en hiervoor in hun persoonlijk leven ruimte te maken.

Aandacht voor ‘back to basics’ is fundamenteel. Het voedt ambtsdragers – en breder, ook andere vrijwilligers in de kerk. Het creëert ruimte voor bezieling, vreugde, ontmoeting, wijsheid. En wellicht confronteert het zo nu en dan. Ik denk dat juist in deze ruimte wegen zichtbaar worden om anno nu, met alle vragen die zich voordoen, gemeente van Christus te zijn. 

Marleen Schoonderwoerd werkt als freelance trainer, gemeentebegeleider en redacteur. Voor meer informatie: www.geestkracht.nu.