Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

ANBI en wat u zelf moet doen

In een mailing informeert de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk deze week gemeenten, diaconieën en classes over de nieuwe ANBI-regelgeving.

Gemeenten, diaconieën en classes van de Protestantse Kerk  zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Onlangs zijn de regels voor het krijgen van zo'n ANBI-status gewijzigd, en vanaf 1 januari 2016 moeten ook gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen: zij worden straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

In haar mailing van november 2014 de Dienstenorganisatie wijst er nog maar eens duidelijk op: alleen gemeenten, diaconieën en classes die die hun zaakjes op orde hebben, profiteren van de voordelen van de ANBI-regeling.

In de brief wordt op een rij gezet wat gemeenten moeten doen, en wat de Dienstenorganisatie doet.

Wat moet een gemeente, diaconie, of classis doen?

 • ANBI-gegevens van een gemeente, diaconie of classis  moeten op een specifieke internetpagina te vinden zijn;
 • Wie nog geen eigen website heeft, kan overwegen gebruik te maken van het aanbod van protestantsekerk.net;
 • Vermeld de webpagina met de ANBI-gegevens in LRP, in het veld Website ANBI gemeente;
 • Geef op de ANBI-pagina beknopt antwoord op de tien vragen die in de bijgevoegde folder worden genoemd.
 • Half december is er een voorbeeldsjabloon van een webpagina te downloaden via www.protestantsekerk.nl/anbi
 • Advies: zorg dat de lokale ANBI-pagina voor de zomer van 2015 is ingevuld;
 • Meer informatie over ANBI-transparantie: zie www.protestantsekerk.nl/anbi
   

Wat doet de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk? 

 • De Dienstenorganisatie heeft alle rechtspersonen die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren doorgegeven aan de Belastingdienst;
 • De Dienstenorganisatie zorgt ervoor dat alle rechtspersonen begin 2015 vindbaar zijn op www.protestantsekerk.nl/anbi  (formele naam rechtspersoon, RSIN-nummer en lokale website (URL) waar de ANBI-gegevens staan);
 • Zodra de Dienstenorganisatie de ontbrekende RSIN-nummers van de Belastingdienst ontvangen heeft, worden deze toegevoegd aan LRP (Gemeenteoverzicht, veld RSIN gemeente / diaconie). In LRP kunnen gemeenten hun RSIN dus altijd terugvinden. Zij moeten dit RSIN-nummer echter wel zelf op hun ANBI-pagina in te vullen (tabblad ‘Bestuurlijke gegevens’).
 • De Dienstenorganisatie zorgt voor (adres)wijzigingen naar de Belastingdienst. Zorg dus voor actuele gegevens in LRP!


>Voor vragen en meer informatie: neem contact op met uw gemeenteadviseur Kerkbeheer.

Lees meer over

Het thema ANBI