Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Alternatieve acties redden Westlandse kerken

Kerkbazaars kunnen niet doorgaan, collectegeld kan in mindere mate worden ingezameld en zaalverhuur zit er ook niet in. Toch zijn de kerken optimistisch. Alternatieven bieden financiële oplossingen en de blik is gericht op het vierde kwartaal van dit jaar. "We hopen dan weer bazaars te kunnen houden.''

Westlandse kerken houden tenminste eens per jaar een grote actie om geld in te zamelen voor de kerk en goede doelen. Vaak is er een marktje met een rad van fortuin en lekkernijen die voor inkomsten zorgen. Met het geld wordt onderhoud gepleegd aan de kerkgebouwen. Via de wekelijkse collectes wordt vaak geld ingezameld voor goede doelen. Beide manieren van geld genereren, zijn in de pandemie tot vrijwel het nulpunt gedaald. Daarbij verdween de vraag naar zaalhuur vrijwel geheel.

Toch hoeven de besturen de kerkgebouwen niet in de verkoop te zetten. De meeste kerken hebben alternatieven gevonden voor de bazaars om de geldzaken voor elkaar te krijgen. Die hebben ongeveer de helft opgebracht van wat een kerkbazaar normaal oplevert, laten betrokkenen desgevraagd weten. Voor een jaar heeft dat geen ernstige gevolgen.

Digitaal

De Hervormde Kerk in Poeldijk bijvoorbeeld heeft digitale alternatieven gevonden voor de bazaar. Voor de laatste editie van de bazaar kwam er een digitaal Rad van Avontuur als alternatief, zegt preekregelaar Jan Bogaard. Daarnaast organiseerde de kerk een drive through in december. En voor de boeken- en platenmarkt van december kunnen geïnteresseerden nu op afspraak doorlopend een bestelling doen. "Dat loopt erg goed,'' constateert Bogaard.

Desondanks mist de kerk de helft van zijn totale inkomsten, gewoonlijk zo'n 40.000 euro. De vervanging van het asbesthoudende dak zou dit jaar worden uitgevoerd, maar deze werkzaamheden zijn opgeschoven naar 2024. "Dat geeft lucht,'' zegt Bogaard. Verder heeft de kerk de reserves aangesproken. "We hopen dat we in oktober weer normaal een bazaar kunnen houden en daarnaast willen we extra acties houden.''

Verloting

De Hervormde Gemeente Oude Kerk van Naaldwijk heeft als alternatief voor de bazaar een verloting georganiseerd. "De belangstelling was groot,'' zegt Arie van Spronsen. Maar waar de kerk normaal 22.000 euro netto ophaalt, kwam er in het afgelopen jaar 10.500 binnen. Ruimteverhuur levert doorgaans nog 30.000 euro per jaar op. "We hebben 40.000 euro gemist,'' aldus Van Spronsen. "Een geluk bij een ongeluk,'' voegt hij eraan toe: "Twee jaar geleden is onze dominee met emeritaat gegaan. We wisten dat dit eraan kwam, maar we mogen pas een vervanger zoeken als de dominee weg is. Een jaar waren we bezig iemand aan te trekken. Die haakte om 5 voor 12 af. Maar daardoor hebben we wel reserves kunnen kweken.'' Verder bracht de najaarscollecte meer op dan het jaar ervoor en ook krijgt de kerk - periodieke - schenkingen.mZo heeft de kerk 2020 kunnen doorstaan. Van Spronsen hoopt later dit jaar weer gewoon ruimte te verhuren en een curiosamarkt te organiseren.

Kerkbalans

Deze week biedt de actie Kerkbalans ook een uitkomst voor de kerkelijke financiën. Daar wijst de diaken van de parochiefederatie Sint Franciscus, Ronald Dits op. Kerkbalans is de week waarin alle kerken geld inzamelen voor de kerkgebouwen. Verder valt het Dits op dat de kerkbezoekers, maximaal dertig per mis, guller geven. Om goede doelen te kunnen steunen, bedacht Dits een alternatief. "17 Februari begint de vastentijd. Het gaat dan om het uitvoeren van de zeven werken van barmhartigheid.'' Dits verschreef zich en in plaats van werken stond er 'weken' op papier. Hij besloot er zeven weken van barmhartigheid te maken met elke week aandacht voor een van de barmhartigheidsthema's. "Aandacht voor de hongerigen bijvoorbeeld. Daarvoor gaan wij inzamelen voor de Voedselbank.''

De Dorpskerk in 's-Gravenzande heeft de bazaar vervangen door sponsoring , loterijen en de verkoop van tulpenbollen en groentenbakken. Dat bracht 37.000 euro op. "Maar anders komt er 20.000 euro meer binnen,'' zegt Koos de Zeeuw, mede-bazaarorganisator en tot voor kort kerkrentmeester. De alternatieven en de extra donaties hebben de kerken geholpen. "Mensen beseffen dat ze hun kerkgebouw niet willen kwijtraken,'' concluderen de betrokkenen.

Tekst: Het Hele Westland