Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Als kerk naar buiten, maar hoe? Ontdek het tijdens een online verkendag pionieren! 

Pionieren als kerk, hoe doe je dat? In oktober start een nieuwe ronde online verkendagen pionieren. U wordt breed geïnformeerd over pionieren en hoort de laatste ontwikkelingen op pioniersgebied. Pionier Rob van Mourik, een van de trainers, heeft ruime ervaring met kliederkerk Spijkenisse. ‘Met deze nieuwe vorm van kerk-zijn spreekt de kerk ook toekomstige generaties aan.’

Dit najaar worden de verkendagen in verband met de coronamaatregelen online georganiseerd. Rob van Mourik, pionier in kliederkerk Spijkenisse, vertelt in een van de online sessies over zijn eigen ervaringen onder de rook van Rotterdam. “Ik vergelijk pionieren met een klein bootje dat de haven binnenvaart. Het manoevreert makkelijker op de golven dan een groot containerschip. Dat is bij de kerk net zo. De inhoud hoeft niet te veranderen, maar de manier waarop we de boodschap brengen, daar moet naar gekeken worden.” 

Een extra poot aan de kerk

Rob begon 4 jaar geleden met kliederkerk in Spijkenisse. “Als wijkgemeente wilden we écht kerk voor de wijk zijn en iets voor kinderen en jonge gezinnen doen. We zijn toen gestart met kliederkerk, en het is echt een succes. Kliederkerk is echt voor alle generaties, iedereen is welkom en kan meedoen aan onze activiteiten.” Voor de gemeenteleden van de wijkgemeente is het soms wennen, zo´n pioniersplek erbij. “Mensen vragen me wel eens: wanneer komen ze nu naar de ‘echte’ kerk toe? Ik leg ze dan uit dat kliederkerk juist hún geloofsgemeenschap is. Ook daar kunnen mensen groeien en bloeien. Het is als een extra poot aan de kerk.’

Lessen doorgeven

Als beginnende pioniersplek hoef je niet alleen het wiel uit te vinden. “Je krijgt steun vanuit de landelijke kerk, een training en coaching,” vertelt Rob. Dat begint met een online verkendag. Hier krijg je allereerst alle basisinformatie over het starten van een pioniersplek en kun je hier vragen over stellen. Tijdens de sessies worden ook ervaringen en ideeën uitgewisseld: “We vertellen een aantal lessen die wij als pioniersplek geleerd hebben, en willen mensen helpen niet in dezelfde valkuilen te stappen als beginnend pionier.” 

Naar de mensen toe

Kliederkerk Spijkenisse wordt maandelijks door zo´n 50 mensen bezocht. Rob: “We komen bij elkaar in een school, dat is laagdrempeliger. Voor sommige mensen is de drempel van de kerk letterlijk te hoog. Op deze manier komen wij naar de mensen toe.” Rob is dankbaar dat pioniersplekken nu zelfstandig kerngemeente binnen de Protestantse Kerk kunnen worden. “Het is een erkenning. De kerk beweegt zich ook in een andere richting dan alleen de bestaande wegen. Zo kan de kerk verder groeien, ook voor jongere generaties voor wie het traditionele begrip ‘kerk’ lastig uit te leggen is.”

Aanmelden online verkendagen

Ook geïnteresseerd in pionieren? Meld u dan snel aan voor een van de online sessies dit najaar. Drie van de verkendagen zijn algemeen van karakter. Daarnaast is er een verkendag waar er in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan ‘ruimzinnig’ pionieren. Ook is er een verkendag waar in het bijzonder aandacht wordt gegeven aan de startbegeleiding door de IZB. Voor alle bijeenkomsten geldt dat er een middagsessie van 16.00 tot 17.00 is voor predikanten en kerkelijk werkers, en een avondsessie van 20.00 tot 21.00 voor geïnteresseerde kerkenraadsleden en gemeenteleden. 

Direct aanmelden voor een van de online verkendagen

Bekijk een sfeerimpressie van kliederkerk Spijkenisse:

Foto: Kliederkerk Spijkenisse