Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Al 90 Groene Kerken

Kerk in Actie presenteert 90ste Groene Kerk tijdens GroenGelovig, initiatief van de ChristenUnie.

Tijdens het evenement GroenGelovig (3 juni ) presenteerde Evert-Jan Hazeleger (programma manager Kerk in Actie) de 90ste GroeneKerk: Protestantse Wijkgemeente De Inham uit Amersfoort/Hoogland. Hazeleger: “Ik hoop dat de groei van het aantal groene kerken de komende tijd versneld zal doorzetten. Vandaag is daarvoor weer een belangrijke stap. Nu op naar de 100!”

Kerken worden groen en duurzaam

Het Groene Kerken programma van Kerk in Actie en Tear is gericht op het samen concrete duurzame stappen zetten binnen de kerkelijke gemeente. Er zijn nu, vanaf vandaag, 90 groene kerken. Kerk in Actie en Tear stimuleren dat geloofsgemeenschappen duurzamer en groener worden en dat die geloofsgemeenschappen elkaar goed kunnen vinden om van elkaar te leren. De actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. De website van de Groene Kerken (www.groenekerken.nl) biedt daarvoor veel ideeën en actie mogelijkheden.

Klimaat: misschien wel de grootste uitdaging voor de mensheid

De synode van de Protestantse Kerk heeft in november 2015 het belang van duurzaamheid en actie vanuit de kerken van harte onderschreven en maakt werken aan  duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het kerk zijn. Middels een brief naar alle gemeenten van de Protestantse Kerk wordt het Groene Kerken- programma van harte aanbevolen. In de toekomstvisie van de Protestantse Kerk: 'Kerk 2025 Waar een woord is, is een weg' wordt het als volgt omschreven: "Klimaat is misschien wel de grootste uitdaging waar de mensheid nu voor staat. Gegeven de vergaande opwarming van de aarde zal de zorg om de schepping hoog in het vaandel geschreven moeten worden."

GroenGelovig: christenen in beweging voor de schepping

Tijdens GroenGelovig komen christenen, op initiatief van de ChristenUnie, in beweging voor de zorg voor ons gemeenschappelijk huis: Gods schepping. Door inspiratie, bemoediging, nieuwe samenwerkingsverbanden en heel veel actie komen duurzame initiatieven en ‘groene agenda’s’ in de volgende versnelling. GroenGelovig brengt christenen bijeen die allemaal op hun eigen plek, maar ook samen willen gaan voor ecologische gerechtigheid. 

Lees meer over

Het thema Synode