Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Aanpassing Permanente Educatie

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

Deze wijzigingen gaan op 1 september 2017 in. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • De nascholing zal voortaan bestaan uit twee delen (i.p.v. drie): de aangestuurde nascholing en het studieverlof onder eigen regie.
  • De administratieve last wordt verlaagd door de afschaffing van de punten-registratie en de accreditatie van cursussen.

In het aangestuurde deel krijgt ook de individuele begeleiding een plaats, zoals supervisie, coaching, geestelijke begeleiding en begeleide intervisie. Daarmee kan ook de link gelegd worden tussen de leervragen van predikant of kerkelijk werker en het studieplan.

De wijzigingen van de voortgezette nascholing gaan in met de start van de nieuwe educatie-cyclus, september 2017. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht. Voor predikanten en kerkelijk werkers die halverwege de huidige cyclus aan de voortgezette nascholing zijn begonnen, zal een overgangsregeling getroffen worden.

Meer informatie over de nieuwe inrichting van de voortgezette nascholing en de overgangsregeling zal in de loop van 2017 met predikanten en kerkelijk werkers gedeeld worden.

Tot de aanpassing van de permanente educatie is besloten na een grondige evaluatie van de huidige inrichting van de voortgezette nascholing. Ruim 50% van de predikanten en kerkelijk werkers die voor de nascholing in aanmerking komen, deden mee aan het onderzoek. We willen hen vanaf deze plek daarvoor hartelijk dank zeggen.

Lees meer over

Het thema Synode