Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Aangepaste regeling voor indienen jaarrekening 2019 beëindigd

Per 1 september komt de aangepaste regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 te vervallen. Vanaf nu moeten deze zoals gebruikelijk met de volledig ingevulde en ondertekende verklaringen en controleverslagen ingediend worden.

Een groot aantal gemeenten en diaconieën heeft gebruik gemaakt van de aangepaste regeling voor het indienen van de jaarrekening 2019 in verband met de bijzondere omstandigheden door de maatregelen rondom het coronavirus.

De jaarrekeningen 2019 konden tijdelijk met niet ondertekende verklaringen en controleverslagen via FRIS ingediend worden bij de classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB’s). De definitieve verklaringen en de controleverslagen moeten volgens deze aangepaste regeling uiterlijk 15 september 2020 per e-mail aan de CCBB’s verzonden zijn om de beoordeling van de jaarrekeningen te kunnen afronden. 

Per 1 september komt de aangepaste regeling te vervallen. Jaarrekeningen 2019 moeten dan zoals gebruikelijk met de volledig ingevulde en ondertekende verklaringen en controleverslagen ingediend worden. De te gebruiken sjablonen zijn beschikbaar in FRIS en op de FRIS-pagina op protestantsekerk.nl.

De CCBB’s kunnen de beoordeling van deze jaarrekeningen pas afronden nadat de volledig ingevulde en ondertekende definitieve verklaringen ontvangen zijn. Deze moeten uiterlijk 15 september per e-mail naar de CCBB’s gestuurd worden.