Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

‘Mensen vinden de weg naar God weer’

Mensen kunnen op het spoor komen van God als ze individueel of in kleine groepen op zoek gaan. Dat is de gedachte achter de pioniersplek Spoorzoeken in Slangenburg. Kloosterwandelingen en stiltedagen brengen je tot jezelf en misschien wel in contact met de Ander.

Drie jaar geleden startte deze pioniersplek van de Protestantse Gemeente Doetinchem. Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk-zijn, gericht op een nieuwe doelgroep. In het geval van Spoorzoeken in Slangenburg is de plek, een landgoed bij Doetinchem, heel bepalend geweest voor de inrichting van de pioniersplek. Predikant-pionier Helma van Loon: “Die plek is een mooie kerk, de Slangenburgse kerk midden in het bos, op loopafstand van de Sint Willibrordsabdij. Dat is vanaf het begin benut. We organiseren kloosterwandelingen naar die abdij, en wonen daar een middaggebed bij. We bieden ook natuurwandelingen aan, waarbij het accent ligt op stilte en meditatie. Ook andere activiteiten zijn gericht op meditatie. We focussen op het monastieke. We zijn er voor mensen die op zoek zijn naar een spoor om te gaan in hun leven.”

Voorrecht

Helma van Loon werd tweeënhalf jaar geleden, toen ze bevestigd werd als gemeentepredikant in Doetinchem, toegevoegd aan het pioniersteam. “Voor mij was dat heel interessant aan mijn nieuwe werkplek. In mijn vorige gemeente had ik al gemerkt dat mensen de weg naar God weer vinden als ze individueel of in kleine groepen op zoek gaan. De kerk van Slangenburg is verbouwd tot een prachtige plek waar je tot jezelf kunt komen, dingen op het spoor kunt komen die voor jezelf belangrijk zijn, en misschien wel in contact komen met de Ander. Ik vind het een voorrecht om die persoonlijke zoektochten te begeleiden.”

Hoe nu verder

Een nieuwe vorm van kerk-zijn is Spoorzoeken in Slangenburg zeker, maar het valt nog niet mee om daarmee een nieuwe doelgroep aan te spreken, ondervindt Helma van Loon. “Mensen die nu komen, zijn vaak mensen die van de kerk vervreemd zijn geraakt. We zouden het mooi vinden om daarnaast ook een andere doelgroep aan te spreken, uit de wijdere omgeving en uit andere delen van het land, bijvoorbeeld door een meerdaags verblijf mogelijk te maken. De stiltedagen die we organiseren zijn zeker in trek, misschien gaan we op dat spoor verder. We hoopten op een verbinding met het kasteel van Slangenburg, als gastenverblijf, of met de Sint Willibrordsabdij. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Het is natuurlijk ook een geldkwestie.” Op dit moment wordt binnen het pioniersteam besproken hoe de pioniersplek verder gaat. Met de kerkenraad is overleg over de ondersteuning door predikant-pionier.

Uitdaging

Helma van Loon is onder de indruk van de Protestantse Kerk die pioniersplekken voor de eerste jaren begeleidt en ondersteunt, onder meer financieel. “Dat is echt lef tonen, zonder de garantie dat het wat oplevert. Het eerste wat drie jaar geleden gezegd werd, is dat er geen succesformule voor pionieren is. Het is uitproberen. Dat ondervinden wij ook. Kerk-zijn gaat niet om de zondagmorgen. Dat is de uitdaging van pionieren.”

Meer informatie

www.spoorzoekenslangenburg.nl