Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

“Maak migratie persoonlijk. Migranten zijn mensen met een biografie.”

“Bij migratie gaat vanuit protestants perspectief niet om een probleem dat beheerst en opgelost moet worden. Dat doet de politiek. Die dehumaniseert mensen. Dan gaat het over beleid en regels. Maar migratie gaat over mensen met een eigen gezicht, verhaal en context. Mensen net zoals u en ik. Mensen die ons uitdagen naaste te worden”, aldus ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk, tijdens de presentatie van het boek ‘Van migrant tot naaste”.

Vanuit protestants perspectief wil dit boek een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over migratie.

Vreedzame samenleving

De Reuver bepleit dat het debat over migratie ‘over de as van humaniteit moet worden gevoerd’. De Reuver schrijft in het boek: “Politici moeten zich inzetten voor een vreedzame, humanitaire samenleving. Concreet door geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat te zetten, geen schrijnende en ontwrichtende situaties in azc’s te accepteren, de rechten van kinderen te honoreren, korte uitzetprocedures vorm te geven en als overheid je te houden aan het internationaal afgesproken aantal op te nemen vluchtelingen. En evenzeer door geen ruimte te laten voor sociale misstanden in de grote steden of destabilisatie in woonwijken vanwege ongewenste groepsvorming.”

Eerder heeft dit christelijk perspectief de Protestantse Kerk geholpen met succes via het Europees Hof een bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers af te dwingen.

De Reuver: "Als we spreken over migratie, ligt er dus allereerst de opdracht om het persoonlijk te maken. Alleen dan komen we dichter bij een christelijk perspectief."

Reeks ethische onderwerpen

Dit boek is de tweede in een reeks van ethische thema’s die de generale synode jaarlijks in de april-vergadering bespreekt. Zo heeft de Protestantse Kerk vorig jaar een bijdrage geleverd aan eh debat over veiligheid met het boek van prof. Beatrice de Graaf: ‘Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad.’

Over het boek ‘Van migrant tot naast - plaatsmaken voor jezelf: Er zijn weinig onderwerpen zo complex als migratie. Natuurlijk schieten we te hulp als mensen in nood ons land binnenkomen. Maar er lijken ook grenzen te zijn aan wat we aankunnen, zeker als dit onze eigen identiteit bedreigt. Tijd voor een christelijk perspectief op migratie, dat wegblijft bij het klassieke links-rechts denken. René de Reuver en Dorrotya Nagy trappen af met relevante vragen rond migratie. Wat zegt de bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld? De antwoorden zijn een spiegel voor de lezer. > Bestel het hier