Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

“Kerk en school hebben elkaar harder nodig dan ooit”

Mirjam Buitenwerf predikant van de Kruiskerk in Amstelveen, is regelmatig op de Roelof Venema School in Amstelveen te vinden. “In groep 7 vertel ik het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren. De leerkrachten zijn hier blij mee, want zij vinden het lastig om deze christelijke feesten uit te leggen in de klas.” Zowel de schooldirecteur als de predikant willen graag dat kinderen door deze samenwerking een open houding ontwikkelen naar de kerk en het christelijk geloof.

Zoektocht naar relevantie en identiteit 

De relatie tussen de kerk en de school is belangrijker dan ooit. Kerken zoeken naar wegen om relevant te zijn voor de samenleving. Scholen zoeken op hun beurt naar wegen om hun identiteit gestalte te geven en bij te dragen aan de brede identiteitsvorming van leerlingen. Juist in deze zoektochten vinden scholen en kerken elkaar.

Onbevangen contact tussen school en kerk

Uit recent onderzoek van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, blijkt dat schoolleiders positief spreken over het contact met de lokale kerk. Het lijkt er op dat, na wederzijdse aarzeling richting elkaar rond de millenniumwisseling, het zowel scholen als kerken weer lukt elkaar onbevangen tegemoet te treden en op een positieve manier gebruik te maken van elkaars expertise. Door samen te werken met kerken kunnen scholen de brede identiteit van de school versterken en vindplaatsen van geloof, hoop en liefde voor de leerlingen ontsluiten. Kerken kunnen op hun beurt doen waartoe zij geroepen zijn: geloof, hoop en liefde delen in hun omgeving.

Sinds 2017 staat de samenwerking tussen kerk en school hoog op de agenda van de Protestantse Kerk in Nederland. In de praktijk blijkt namelijk dat scholen en kerken vaak best gezamenlijk willen optrekken, maar dat dit niet altijd vanzelf gaat. Sommige kerken lukt het heel goed om samen met de school passende initiatieven te ontwikkelen. Andere kerken en scholen zijn daarin veel meer zoekend en krijgen daar graag hulp bij. Veel kerken en scholen zijn daarnaast niet op de hoogte van andere initiatieven in het land, waardoor zij op lokaal niveau onnodig vaak het wiel zelf aan het uitvinden zijn.

Landelijke netwerkdag Kerk & School

Om deze reden heeft de Protestantse Kerk een jaar geleden twee mensen aangenomen, die de relatie tussen de kerk en school nieuwe impulsen geven door nieuwe initiatieven met gemeenten te ontwikkelen en mensen met elkaar te verbinden. Om die verbinding verder gestalte te geven organiseert de Protestantse Kerk in Nederland op zaterdag 2 juni a.s. de eerste landelijke Netwerkdag Kerk & School in Barneveld. Deze dag is speciaal bedoeld voor predikanten, pioniersteams, kerkelijke werkers, jeugdwerkers, schoolleiders en gemeenteleden.

In het ochtendprogramma ontdekt men waar scholen mee bezig zijn en met welke uitdagingen zij te maken hebben bij het vormgeven van de schoolidentiteit. In twee workshoprondes in het middagprogramma verkent men hoe de kerk hierbij kan aansluiten. Tijdens en tussen de programmaonderdelen door is er voldoende tijd voor ontmoeting en het delen van ervaringen.

Het uitgebreide programma met een overzicht van de workshops is te vinden op www.protestantsekerk.nl/netwerkdagkerkenschool.