Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

“Je wilt voor je tieners natuurlijk een veilige omgeving”

Toen de Protestantse Gemeente Oisterwijk te maken kreeg met onbekende vrijwilligers uit een andere gemeente, kwam de vraag naar veiligheid boven. Het leidde uiteindelijk tot een preventiebeleid m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk. Initiatiefnemer Robert Nieuwenhuijse: “Het gaat natuurlijk verder dan de zaken op papier goed geregeld hebben, het gaat erom dat je met z’n allen weet wat het inhoudt.”

Het begon bij een oecumenische tienerclub, in samenwerking met de rooms-katholieke parochie. Helemaal niet gek in het overwegend rooms-katholieke Brabant. “Dat betekende dat er tieners naar onze club kwamen die we nog niet kenden, en met hen een aantal vrijwilligers”, vertelt Robert Nieuwenhuijse van de Jeugdraad van de protestantse gemeente. “Je wilt voor je tieners natuurlijk een veilige omgeving. Dat het anders kan zijn, hoor je met enige regelmaat in het nieuws.”
Robert ging op zoek hoe je hierin iets kunt regelen en kwam uit bij de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van mensen geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak in de samenleving. Veel vrijwilligersorganisaties worden gefaciliteerd in het aanvragen van VOG’s, maar de kerken niet, ontdekte Robert. Hij nam contact op met de dienstenorganisatie. “Het aanvragen van VOG’s is echt een klus. Bovendien is het duur als je het als particulier aan wilt vragen. Bij ons gaat het om wel vijftig personen. Ook voor onze ‘eigen’ vrijwilligers natuurlijk, want in hoeverre ken je hen echt?”
De dienstenorganisatie reageerde dat ze dit op wilde pakken. “De vraag was of we een pilot wilden draaien. Dat wilden we wel.”

Papierwerk

De pilot hield in dat de Jeugdraad een beleidsplan maakte waarvoor hij een gedragscode schreef, op zoek ging naar vertrouwenspersonen, een aannamebeleid én een preventiebeleid opstelde. “Gelukkig hoef je dat niet helemaal zelf te bedenken, op de site waar je VOG’s aan kunt vragen vind je voorbeelden. Die moet je vertalen naar je eigen situatie. Voor ons betekende dat uitzoeken hoe het in de kerkelijke setting werkt.” De dienstenorganisatie deed ook veel, en plaatste informatie op de website van de Protestantse Kerk. De Jeugdraad gebruikte dat als basis. Het uiteindelijke beleidsplan belandde op de tafel van de kerkenraad, die akkoord ging. Momenteel worden de VOG’s aangevraagd.
Robert: “Het was goed om zaken goed te doordenken. We hebben nu bijvoorbeeld de regel opgesteld dat er bij een tienerbijeenkomst altijd minstens twee leiders moeten zijn, ook als er maar twee tieners zijn.”

Proces van bewustwording

Toen alle papierwerk in orde was, organiseerde de Jeugdraad een lunch voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Robert: “Daar vertelden we waar we mee bezig waren geweest, waarom, en wat er in het beleidsplan staat. Iedereen was enthousiast dat dit proces gelopen was en wat eruit was gekomen.”
Om ook anderen op de hoogte te stellen, zoals de ouders van kinderen in het jeugdwerk, is erover gecommuniceerd in het kerkblad en op de website van de kerk.
Het beleidsplan van de Jeugdraad Oisterwijk is hier te vinden, als voorbeeld. Robert: “Gemeenten hoeven dus het wiel niet opnieuw uit te vinden; ze kunnen het grotendeels kopiëren. Maar ik zou het proces van bewustwording niet overslaan! Ga hier minstens een avond over in gesprek met elkaar. Neem de stukken door en kijk wat je ondertekent. Het gaat er niet alleen om dat je de zaken op papier goed geregeld hebt, het gaat erom dat je met z’n allen weet wat het inhoudt.”