Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

‘Dominee-date’ voor proponenten en beroepingscommissies

Het Mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Nederland organiseert voortaan jaarlijks een ‘dominee-date’.

Beroepingscommissies kunnen kennismaken met aanstaande predikanten die op zoek zijn naar een vacante gemeente. De eerstvolgende kerkelijke ‘speeddating’ is vrijdagmiddag 9 januari in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Vorig jaar mei had de eerste ‘dominee-date’ plaats, toen georganiseerd door de theologenbeweging ‘Dominee 2.0’ en het Mobiliteitsbureau. In een aantal gevallen leidde het speeddaten voor zowel proponenten als gemeenten tot een positief resultaat. Kerkinformatie vroeg twee deelnemers naar hun ervaring.

De aanstaande dominee

Ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen (27) werd in februari bevestigd als wijkpredikant van de protestantse gemeente in Heerenveen. De speeddate was het eerste contact. “Ik moest nog afstuderen en de beroepingscommissie was ook maar net begonnen met haar verkenning. Dat liep mooi samen.

”De speeddate leek je wel wat?”

“Het einde van mijn studie kwam in zicht. Ik begon me af te vragen wat voor type gemeente bij me zou passen. Dit was een mooie kans om in één keer een heleboel gemeenten met elkaar te vergelijken. Het ging in een flitsend tempo achter elkaar door. Drie minuten per gemeente.

”Dat was niet te kort?”

“Voor een eerste indruk was het prima. Het is wel interessant wat gemeenten als eerste over zichzelf vertelden en wat ze als eerste aan jou vroegen. Dat zette vaak de toon.” Je had een goed gevoel bij je huidige gemeente?“ Absoluut. Heerenveen stond bij mij in de top-drie die je na afloop moest opstellen. Vanaf het begin hadden we een goed contact.”

“Je hebt ook andere mogelijkheden benut?”

“Ik heb gesolliciteerd op advertenties in Kerkinformatie, maar met Heerenveen ging het al zo snel goed, dat ik maar vier sollicitatiebrieven de deur uit heb gedaan, inclusief die naar Heerenveen.

”Er was een klik, dus.”

“Zonder meer. Maar de speeddate is alleen een start. Daarna was er de gewone beroepingswerk-procedure, met gesprekken en het bijwonen van een kerkdienst. Heerenveen plaatste ook een advertentie, waarop andere kandidaten reageerden. Ik bleef uiteindelijk over.

”De speeddate is een goed initiatief?"

“Je kijkt elkaar in de ogen. Als ze aan je zien dat je betrokken bent, is dat anders dan wanneer je ‘Ik ben betrokken bij de kerk’ in je brief zet. Ik kreeg ook leuke vragen – ‘Hoe zou je dit doen?’– waarop ik concreet kon antwoorden. Je leert meteen jezelf presenteren. Heel kort formuleer je hoe je predikant wilt zijn. Ik vertelde over mijn ervaring van zeven jaar in het jongerenwerk in Amsterdam en mijn enthousiasme voor een kerk die naar de toekomst kijkt.

”Je kijkt positief terug?”

“Voor beide partijen was het een experiment. Voor mij de eerste baan, voor de gemeente de eerste keer dat ze een proponent heeft. Nu, na een half jaar kunnen we zeggen dat het een goede match is.”

De vacante gemeente

Jacco Kroon was voorzitter van de beroepingscommissie van de Protestantse Gemeente in Nigtevecht. In april werd de nieuwe predikant bevestigd: ds. Arie de Winter, die ook deelnam aan de speeddate. “De speeddate was een van de mogelijkheden om een nieuwe dominee te zoeken. Daarnaast hebben we gewerkt met namen die gemeenteleden hadden aangedragen en de lijst van tien mogelijke kandidaten die we van het landelijk dienstencentrum ontvingen.

”De speeddate was zinvol?“

Heel snel kregen we zo een voorselectie van kandidaten. Daar hebben we zeker profijt van gehad. Er kwamen twee personen uit met wie we verder de procedure in wilden en twee anderen die mogelijk in aanmerking kwamen. Anders moet je op internet op zoek gaan naar nadere informatie en wellicht een preek of kerkdienst die je kunt beluisteren, je vraagt om een cv die je doorneemt en je bent zo een vergadering van de beroepingscommissie verder voordat je hebt beoordeeld of iemand een geschikte kandidaat is. Dit is effectiever.

”Is drie minuten niet te weinig?“

Van tevoren hadden we van alle proponenten een cv gekregen, met informatie over opleiding en ervaring. Als je meteen concludeert dat iemand niet bij je gemeente past, is drie minuten meer dan genoeg. En drie minuten is voldoende om te kunnen bepalen: Met die en die willen we graag een vervolggesprek. ”Ds. de Winter was ook bij de speeddate. “Hij was een van de twee kandidaten met wie we zeker verder wilden. We waren meteen al enthousiast.” De proponenten maakten ook kennis, met vacante gemeenten…“We moesten vertellen wie we waren en wat voor predikant we zochten, ja. Wel goed, zo’n bewustwording. Je denkt erover na hoe je je eigen kerk presenteert.

”Als de gemeente in de toekomst weer een dominee zoekt, gaan jullie dan opnieuw speeddaten?”

“Zeker weten. Je krijgt in korte tijd een goede indruk, je voert open gesprekken en iedereen heeft gelijke kansen.”  (Jan Kas, freelance journalist, in Kerkinformatie november 2014)

>De Dominee-date wordt gehouden op vrijdag 9 januari 2015, van 12.30 (13.00) -16.30, in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2A, Utrecht. 

Lees meer over

Het thema Werken in de kerk?