Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’: bezinnen én aanpakken

Op 6 maart begint de veertigdagentijd, en daarmee de 40dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Gemeenten kunnen op allerlei manieren aanhaken bij de campagne, van collecteren tot gezamenlijk vasten.

Een actiegerichte campagne in de Veertigdagentijd, past dat eigenlijk wel? “Ja, dat past zeker”, reageert Kerk in Actie-consulent Elise Kant. “Juist in deze periode willen we stilstaan bij het feit dat we niet alleen op de wereld zijn, maar dat we verbonden zijn met kerken wereldwijd. In de veertigdagentijdkalender komt dat heel mooi naar voren: bij zes dagen staat een bezinnende tekst; op zondag staat vervolgens een project centraal. De combinatie van bezinning en aanpak maakt de campagne bijzonder.”

Een nieuw begin

Het gaat in de campagne niet alleen om het stilstaan bij de nood in de wereld, vervolgt Elise Kant. “Het gaat juist ook om de mogelijkheid daar iets aan te doen. Als diaconie of gemeentelid voel je je soms machteloos vanwege al het leed in de wereld, maar je kunt echt iets betekenen. Het maakt uit wat je doet, al voelt het nog zo klein.” De projecten die centraal staan, hebben een overeenkomst: ze hebben als doel mensen een nieuw begin te bieden, van ex-gedetineerden in Nederland tot kindslaven in India. “Ellendige situaties waarin mensen begonnen zijn om er verandering in te brengen. Zelf vertel ik vaak over het project voor weeskinderen in Rwanda. De directeur van dat project heeft de genocide van 25 jaar geleden overleefd, en is toen kinderen die wees waren geworden onder gaan brengen in pleeggezinnen. Een nieuw begin voor die kinderen, maar ook voor haarzelf nadat ze haar ouders, broers en zussen was verloren. Inmiddels ondersteunt haar organisatie 1500 kinderen.”

Zo doet u mee

Er zijn verschillende campagnematerialen bij de Veertigdagentijd te bestellen, zoals een magazine, een liturgiegids en een campagneposter. Ook kunnen gemeenten collectefolders bestellen, en zijn er Powerpointpresentaties en kerkbladberichten beschikbaar.

Het is een campagne voor de hele gemeente, benadrukt Elise Kant. “De predikant kan gebruikmaken van de gebeden, liedsuggesties en gedichten uit de liturgiegids. Voor de kinderen zijn er spaardoosjes en verhalen van de duif Rainbow.” Gemeenten kunnen ook hun eigen creativiteit op de campagne loslaten. “Ik heb meegemaakt dat een gemeente een project over jong en oud koppelde aan een leeftijdscollecte. Mensen kregen een envelopje en werden aangemoedigd hun leeftijd te geven in geld, naar eigen keuze in centen, in 10 centen, of in euro’s. Dat riep veel enthousiasme op: er werd drie keer zo veel geld gegeven als normaal.” Bovendien zijn er landelijke initiatieven om bij aan te haken. Een vastenactie, een Paasgroetenactie en de PaasChallenge voor jongeren. “Kijk vooral op de website van Kerk in Actie om inspiratie op te doen!”

Alle informatie en materialen vindt u op kerkinactie.nl/40dagentijd. Uw consulent uitnodigen voor een toelichting? Ga dan naar kerkinactie.nl/consulenten.

Dit artikel verscheen in het februarinummer van woord&weg. Meer lezen? Neem een gratis abonnement:

Abonneer gratis

Lees meer over

Het thema Diaconaat