Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

4+ maanden na de inwerkingtreding van de AVG

Op 25 mei dit jaar trad de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR in het engels) in werking. In de media was er veel aandacht en ook veel gemeenten hadden veel vragen over de nieuwe privacy-wetgeving. Na meer dan 4 maanden na inwerkingtreding is nog niet alles duidelijk en zijn veel gemeenten nog aan het werk met de nieuwe wetgeving. Tijd voor een update:

Privacy-statements en verwerkingsregisters

De AVG veranderde met name veel rondom de manier waarop organisaties hun privacybeleid moesten vormgeven: er moesten privacy-statements worden gemaakt, een verwerkingsregister worden gemaakt en goed worden nagedacht over de vraag ‘waarom gebruiken/vragen we deze gegevens eigenlijk?’. Bij de dienstenorganisatie kwamen veel vragen en tips binnen over hoe hier mee om te gaan. Vanuit de dienstenorganisatie zijn ook diverse modellen ter beschikking gesteld die we op veel websites van gemeenten ingevuld tegenkomen.

Vragen over zieken en mailijsten

Tegelijkertijd kwamen er met de nieuwe wetgeving veel vragen op of we bepaalde zaken nog wel ‘mogen’ doen: mogen we nog namen van zieken noemen en voor hen bidden? Hoe zit het met de maillijst met activiteiten? Als kerk beantwoorden we deze vragen allereerst vanuit onze kerkelijke taak en betrokkenheid op mensen. Natuurlijk willen we daarbij ook aan de wet voldoen. De vraag of van de AVG een gemeente in een kerkdienst nog zieken mocht noemen kwam zowel in de pers, als via twitter volop in de aandacht. De Autoriteit Persoonsgegevens, die als toezichthouder in Nederland is aangewezen voor de naleving van de AVG, gaf aan dat kerken natuurlijk mogen bidden voor zieken en hun namen mogen noemen; dat hoort bij kerk zijn. Tegelijkertijd gaf de autoriteit aan dat wanneer deze gebeden openbaar op het internet te volgen waren (bijvoorbeeld door het online streamen van een kerkdienst of door de zondagsbrief online te zetten) er extra goed moest worden nagedacht over de privacy van betrokkenen. Tips van de dienstenorganisatie zijn om in zo’n geval bijvoorbeeld de stream even zonder geluid te zetten of om bijvoorbeeld alleen de voornamen te noemen.

Rechtszaken en claims

Vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens en ook de rechtspraak zijn er claims op basis van de AVG toegekend. De Autoriteit legde een bank een dwangsom van 48.000 euro op vanwege het niet voldoen aan een inzageverzoek. De rechtbanken in Nederland laten een gevarieerd beeld zien: soms wijzen ze en claim toe, maar ook vaak genoeg wijzen ze claims nog af.

De landelijke kerk heeft enkele inzageverzoeken gehad. Ook bij de meeste kerken met wie de protestantse kerk samenwerkt in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) blijven de verzoeken op basis van de AVG beperkt.

Heeft u tips of vragen?

Er blijven nog voldoende vragen rondom privacy leven: denk bijvoorbeeld aan vragen over de archieven. Vanuit het land sturen gelukkig kundige gemeenteleden veel tips over hoe zij omgaan met de wet, waardoor de informatie en de documenten op de website telkens kunnen worden verbeterd.

Heeft u een tip of een vraag over de AVG? Neemt u dan contact op met het landelijk dienstencentrum via het team van ondersteuning gemeenten (info@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880). 

Gerelateerde links: