Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

4 en 5 mei: Poster voor het raam & lied ‘Geroepen om vrij te zijn

Het Centraal Joods Overleg roept iedere Nederlander op om een speciale 4/5 mei poster voor het raam te hangen. Ds. André Troost schreef een bevrijdingslied op de melodie van gezang 416 (Liedboek voor de Kerken).

Poster 'Ik herdenk' en 'Ik sta stil bij 75 jaar vrijheid'

Om deze 4 en 5 mei te markeren heeft het Centraal Joods Overleg (CJO), de koepel van joodse organisaties in Nederland, het voorstel gelanceerd om een poster in de landelijke dagbladen af te laten drukken. Het CJO heeft steun gezocht voor haar initiatief bij de Raad van Kerken (RvK) en het Centraal orgaan Moslims en Overheid (CMO). Beide organisaties steunden het initiatief van harte. Met dit plan is vervolgens het comité 4 en 5 mei benaderd. Het comité was zeer enthousiast en heeft het idee overgenomen. 

Vandaag staat deze poster in alle kranten in Nederland. Het CJO roept iedereen in Nederland op deze poster achter het raam te hangen ‘en erover te vertellen’. 

“Aan elkaar, en aan de volgende generatie. Want herdenken doen we niet alleen om terug te kijken, maar ook om de herinnering levend te houden en het verhaal iedere keer opnieuw te vertellen. Dat dit initiatief mede tot stand komt vanuit de RvK en het CMO geeft aan hoezeer we verbonden zijn in ons land. Niet alleen omdat vrijheid van godsdienst één van de vier basisvrijheden is die we vieren. Maar ook omdat vrijheid in je eentje niets betekent. We zijn alleen vrij als we allemaal vrij zijn en elkaar respecteren.”

> Download de poster hier

Bevrijdingslied

Daarnaast schreef emeritus predikant André Troost een ‘bevrijdingslied voor joden, christenen, moslims en ieder ander mensenkind’. De tekst stelt hij voor iedereen beschikbaar. Het is te zingen op de melodie van het lied ‘Gelukkig is het land’ - gezang 416 Liedboek voor de Kerken 

GEROEPEN VRIJ TE ZIJN

Allen:

Geroepen vrij te zijn,
te leven voor elkaar -
nooit meer die razernij,
zo’n wrede moordenaar!
Geen volk, geen vrouw, geen man,
wenst nóg zo’n bloedtiran -
nog één onzalig plan,
o God, en dan, en dan...

Jongens en mannen:

Geroepen vrij te zijn -
toch mort weer menigeen:
dit water is geen wijn,
mijn wittebrood een steen.
Vraagt wat ten hemel schreit
misschien tezelfdertijd 
geduld voor wat bevrijdt
van grove gulzigheid?

Meisjes en vrouwen: 

Geroepen vrij te zijn
is dit mijn hartenwens:
dat wij U dankbaar zijn,
elkaar tot medemens,
in naam van Hem die kwam
en vrede met zich nam:
een koning als een lam,
de zoon van Abraham!

Allen:

Geroepen blij te zijn,
voor niets en niemand bang,
geen vijand krijgt ons klein -
die zingt zijn zwanenzang.
De wintertijd voorbij,
straks blijft het altijd mei,
de staldeur los en wij
als kalveren, zo vrij!

Tekst: André F. Troost