Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Modellen bij ordinanties

De modellen die u hier vindt zijn gerangschikt op ordinantie-artikel en betreffen veelal procedures waarin het breed moderamen van de classicale vergadering (bmcv) een leidende rol heeft. Zij zullen daarom als eersten gebruik maken van deze modellen, maar voor kerkenraden en anderen die met dergelijke procedures te maken krijgen, kunnen zij ook interessant zijn.

De modellen worden momenteel geactualiseerd overeenkomstig de kerkorde per mei 2018. Zolang dit nog niet gereed is staan de oude modellen hier nog ter oriëntatie.

Sommige modellen gaan over personeelsbeleid, zoals een model voor de beroepsbrief voor predikanten. Andere modellen gaan over gemeenteopbouw, zoals een model voor het aanmerken als een protestantse gemeenten. De modellen zijn gemaakt door de Regionale Adviseurs Classicale Vergadering (RACV).

Ord. 2-12-6 Model 1 procedure aanmerken als protestantse gemeente - versie 2013
Ord. 2-12-6 Model 2 besluit aanmerken als protestantse gemeente - versie 2013

Ord. 2-12-6 Model 3 notariële verklaring naamswijziging rechtspersoon - versie 2013
Ord 2-14-1 Model besluit samenvoeging gemeenten op eigen verzoek - versie 2013
Ord. 2-14-2  Model besluit samenvoeging van gemeenten niet op eigen verzoek-versie 2013  
Ord. 2-15 Model besluit en voorzieningen combinatie van gemeenten op eigen verzoek - versie 2013  
Ord. 2-15-4   Model besluit en voorzieningen combinatie van gemeenten niet op eigen verzoek - versie 2013 

Ord. 2-17-5 Model 1 besluit vorming streekgemeente op eigen verzoek - versie 2013  
Ord. 2-17-6 Model 1a besluit vorming streekgemeente niet op eigen verzoek - versie 2013 
Ord. 2-17-8 Model 2 besluit opheffing streekgemeente- versie 2013
Ord. 2-17-7 Model 3 regeling streekgemeente - versie 2013 

Ord. 3-4-2 Model besluit vervroegde beroepbaarstelling - versie 2013
Ord. 3-4-7 Model besluit goedvinden verkiezing predikant door kerkenraad - versie 2013 
Ord. 3-5-6 Handleiding en model besluit verlenen van approbatie - versie 2013
Ord. 3-6-1c Model besluit verlenen dispensatie verkiezing ambtsdrager wijkgemeente - versie 2013 
Ord. 3-6-1d Model besluit verlenen dispensatie verkiezing ambtsdrager-versie 2013
Ord. 3-17-2 Formule aantal preekzondagen predikant in deeltijd  
Ord. 3-17-2 Model besluit toestemming beroep predikant in deeltijd
Ord. 3-17-2 Handleiding bij opstellen werkplan predikant in deeltijd  
Ord. 3-18-3 Model besluit toestemming predikant in tijdelijke dienst - versie 2013 
Ord. 3-19-1a Model besluit gehele vrijstelling van werkzaamheden - versie 2013  
Ord. 3-19-1b Model besluit gedeeltelijke vrijstelling van werkzaamheden - versie 2013

Ord. 3-23 Predikant bijzondere opdracht Model 1 model regeling tussen instelling en kerkenraad - versie 2013 
Ord. 3-23 Predikant bijzondere opdracht Model 1a regeling tussen instelling en classicale vergadering - versie 2013 
Ord. 3-23 Predikant bijzondere opdracht Model 2 aandachtspunten regeling - versie 2013 
Ord. 3-23 Predikant bijzondere opdracht Model 3 beoordeling regeling - versie 2013 
Ord. 3-23 Predikant bijzondere opdracht Model 4 beroepsbrief (kerkenraad) - versie 2013 
Ord. 3-23 Predikant bijzondere opdracht Model 5 taakomschrijving begeleidingscommissie - versie 2013 

Ord. 3-24-2/Ord. 3-27-3 Model hulpdiensten overeenkomst - versie 2013 
Ord. 3-24-3 Model detachering overeenkomst - versie 2013 

Ord. 3-25-1 Model a emeritaat vanwege leeftijd - versie 2013 
Ord. 3-25-1 Model b emeritaat niet vanwege leeftijd- versie 2013 
Ord. 3-25-1 Model c emeritaat ambtshalve - versie 2013 
Ord. 3-25-1 Model d emeritaat op verzoek ambtelijke vergadering - versie 2013
Ord. 3-25-1 Model e emeritaat wegens arbeidsongeschiktheid - versie 2015

Ord. 3-26-1 Model besluit ontheffing uit het ambt op eigen verzoek - versie 2013 

Ord. 13-17-8  Model hulpdiensten proponent - overeenkomst - versie 2013 

Lees meer over

Het thema Kerkorde