Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Meer weten?

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: smpr.nl, voor professionele begeleiding in situaties van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van volwassenen als van minderjarigen.

Signaleren huiselijk geweldsignalenkaart.nl

Signaleren seksueel geweldseksueelgeweld.nl/signalen

Wat te doen als het misgaat?

Voorbeelden van gedragscodes en omgangsregels

>Tips voor het bespreken en implementeren van omgangsregels van de Vereniging NOV

Preventie

Voor pastors en geestelijke verzorgers

  • Het tijdschrift Handelingen heeft een themanummer over #MeToo uitgegeven. Wat kun je als geestelijk verzorger en pastor betekenen voor slachtoffers? Welke theologische vragen rond schuld en vergeving rijzen er? Wanneer neem je initiatief in een gesprek om iets aan het licht te brengen? Bestel het nummer via het Boekencentrum.
Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Veilige gemeente