Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Meditatief leven

'Meditatief leven' is het bulletin van Vacare, platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Vacare wil meditatie en meditatief leven bevorderen vanuit een brede, oecumenische visie. Iedereen die zich wil verdiepen in vormen van christelijke meditatie wordt van harte uitgenodigd mee te doen. De naam Vacare is afgeleid van een oude spirituele term vacare deo, die ‘vrij zijn voor God’ betekent. Vacare staat dus voor een bevrijdende, meditatieve levenskunst. 

Jaarthema 2018
Als jaarthema dat de vier nummers van dit blad zal verbinden, hebben we gekozen voor ‘mediteren met de Bijbel’. Christelijke meditatie is door de eeuwen heen een zeer veelvormig verschijnsel geweest. Op allerlei wijzen hebben gelovigen gemediteerd en God gezocht. Ook veel meditatievormen en –technieken uit andere culturen en religies zijn beproefd en beoefend. Een rijke veelkleurigheid die getuigt van grote vrijheid en vreugde doet zich daarin voor.

Kloosters
Vooral binnen, maar ook steeds buiten kloostergemeenschappen is de christelijke meditatie beoefend. Wanneer je kijkt wat in al die eeuwen de constanten zijn geweest die monniken en monialen ons hebben geleerd, is het beeld snel helder en eenvoudig. In de kloosters wordt in alle eenvoud de kern geraakt van het geestelijke leven van een mens die met God wil leven: als levensgewoonte, Gods woord, de Bijbel, lezen en doen. Een wijze van biddend omgaan met het woord van God om daardoor dagelijks zacht en open gemaakt te worden door de milde en liefdevolle Stem van de Eeuwige, die ons leven van dag tot dag wil vernieuwen.

‘Back to basics’
Vanuit de gedachte van ‘back to basics’ hebben we voor dit jaarthema gekozen om mensen die een meditatief of spiritueel leven willen leiden te verlokken in het eeuwenoude spoor van de kloosterlingen de Bijbel daarbij te betrekken. Daar ligt goud, dat vraagt om uit de diepte opgedolven te worden. Want de Bijbel is niet zomaar voor iedereen toegankelijk, daar moet je wel wat voor doen. Naast de meer wetenschappelijke methoden van uitleg, die op geen enkele wijze ondergewaardeerd mogen worden, bieden we in de ‘methode’ van de kloosterlingen u een manier van Bijbelomgang aan die in de traditie ‘lectio divina’ genoemd wordt.

Een abonnement kost € 18,00 per jaar. Neemt u dit jaar een abonnement dan ontvangt u gratis de brochure Neem mij aan zoals ik ben, suggesties voor meditatieve bezinning ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie door Kick Bras, Alberte van Ess en Niels Gillebaard

Meditatief Leven is ook verkrijgbaar in braille, grootlettervorm of in gesproken vorm. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en slechtzienden: telefoonnummer 0341-565499 of mailen naar info@cbb.nl.

>'Meditatief leven' is een uitgave van Narratio en verschijnt vier keer per jaar. Bestel een proefnummer a € 4,50Neem een jaarabonnement a € 18,-.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Meditatie