Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Lutherse synode

De kerkorde geeft de lutherse synode een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn:

 • het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
 • het leiding geven aan en het ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven);
 • het onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.

Synodale Commissie evangelisch-lutherse synode

 • Ds. Andreas Wöhle (president, pastor pastorum)
 • Mw. ds. Marlies Schulz
 • Prof. dr. Ir. Erik Fledderus (vice-president, voorzitter)
 • Mw. Cathy van Beek-Blommendaal (secretaris)
 • Dhr. Arau Vermeer (voorzitter FC)

Financiële commissie evangelisch-lutherse synode

 • Dhr. Arau Vermeer (voorzitter)
 • Prof. dr. Ir. Erik Fledderus
 • Dhr. Dick van Loenen

ELS Nieuwsbrief

De ELS Nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de evangelisch-lutherse synode.

Alle kerkenraden en predikanten van de evangelisch-lutherse gemeenten en de protestantse (wijk)kerkenraden waartoe lutherse leden behoren, ontvangen automatisch de ELS Nieuwsbrief, evenals de leden/plaatsvervangend leden van de evangelisch-lutherse synode. 

Meld u aan via: els@protestantsekerk.nl.

Luthers jeugdwerk 
WELJA, de werkgroep Evangelisch Lutherse Jeugdwerk Activiteiten is het 
afstemmingsoverleg van jeugdactiviteiten in het Evangelisch-Lutherse deel van de Protestantse Kerk. WELJA verbindt en ondersteunt verschillende activiteiten binnen het Evangelisch-Luthers deel van de Protestantse Kerk, waaronder de vakantiekampen (SVK - www.svk.nl) en weekenden (CoWe: www.cowe.nl) voor kinderen en jongeren. Daarnaast worden de producten en de dienstverlening van JOP, Jong Protestant aangeboden aan alle Lutherse gemeenten in Nederland.

Lees meer over

Het thema Lutherse synode & Luthers