LEI-nummer

Recent hebben bankinstellingen veel kerkbesturen aangeschreven met betrekking tot het zogenaamde LEI-nummer. Hier vindt u meer informatie over de gang van zaken.

Een LEI is een internationaal gestandaardiseerde code die (financiële) instellingen straks moeten bezitten en vermelden bij elke rapportage die zij over (financiële) transacties doet.

De Protestantse Kerk was vooraf niet geïnformeerd over dit schrijven en is op dit moment druk bezig om in samenwerking met andere kerken in het CIO na te gaan of en hoe lokale kerkbesturen aan het verkrijgen van een LEI-nummer moeten voldoen per januari 2018.

De verwachting is dat hierover in de tweede helft van oktober meer bekend over zal kunnen zijn. Tot die tijd hoeft u geen LEI-nummer aan te vragen (dit vereist namelijk ook een inschrijving in het handelsregister, en dat is voor lokale kerkbesturen niet van toepassing).


Zodra er meer informatie bekend is zal daarover op deze website gepubliceerd worden.