Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkorde: terug naar de kern

De kerkorde van de Protestantse Kerk verandert voortdurend mee met ontwikkelingen in gemeente, kerk en samenleving. Daarvoor is een vaste route.

Als de synode een besluit neemt dat in een kerkordelijke regeling moet worden vastgelegd, dan gaat deze regeling pas in, zodra de kerkorde-teksten zijn aangepast. Allereerst gaat het Generaal College voor de Kerkorde aan de slag om alle relevante bepalingen in de kerkorde, ordinanties en generale regelingen in overeenstemming te brengen met het nieuwe besluit. Dit leidt tot tekstvoorstellen die aan de generale synode worden voorgelegd om over te beslissen.

Besluiten in de kerkorde zelf en in de ordinanties worden in twee rondes besproken: nadat de synode de teksten in eerste lezing heeft vastgesteld, worden de teksten voorgelegd aan de kerkenraden en de classicale vergaderingen. In de elf classicale vergaderingen wordt hierover gesproken. Dit wordt considereren genoemd.

Hun opmerkingen worden verwerkt in een nieuwe tekst ('in tweede lezing'). Als de synode ook in een tweede ronde ('lezing') de kerkordewijziging goedkeurt, is het besluit van kracht geworden.

Voor generale regelingen geldt dat deze in enige lezing (een keer) door de Generale Synode worden besproken en kunnen worden vastgesteld.

Consideraties

Consideraties zijn voorstellen tot wijziging van de kerkorde die door de generale synode in eerste lezing zijn vastgesteld.

Deze consideraties worden voorgelegd aan alle kerkenraden. De elf classicale vergaderingen bespreken deze voorstellen, gehoord de kerkenraden en sturen hun reacties (consideraties) aan de generale synode. De voorstellen worden ook ter consideratie toegezonden aan de evangelisch-lutherse synode. Deze reacties worden door het Generale College voor de kerkorde verwerkt tot een voorstel voor een tweede lezing door de generale synode.

In deze rubriek zijn de consideraties te vinden die op dit moment in bespreking zijn in de classicale vergaderingen.

 

Lees meer over

Het thema Kerkorde