Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Kerkmusicus: opleiding en bevoegdheid

Professioneel kerkmusicus: conservatorium

Wie als professioneel kerkmusicus - organist of cantor - wil werken in een gemeente van de Protestantse Kerk kan daarvoor een opleiding conservatorium volgen - instrument, zang of koordirectie - met daarnaast de specialisatie kerkmuziek.

Deze specialisatie is bij de conservatoria aan het HKU (Utrecht) en Codarts (Rotterdam) geïntegreerd in de opleiding. Tijdens de examens van deze opleidingen is een gecommitteerde van de Protestantse Kerk aanwezig voor toetsing namens de kerk. 

Voor studenten aan andere conservatoria zijn afspraken gemaakt met het HKU, zodat zij tijdens hun opleiding het deel van het kerkmuziekprogramma dat nodig is voor het verkrijgen van de bevoegdheidsverklaring I en II aan het HKU kunnen volgen. 

Een afgestudeerd kerkmusicus kan de bevoegdheidsverklaring I of II aanvragen bij de dienstenorganisatie. 

>Meer informatie conservatoriumopleidingen: 

HKU Utrechts Conservatorium Kerkmuziek

Codarts Kerkmuziek

Vrijwilliger kerkmusicus: driejarige cursus kerkmuziek

Wie als vrijwilliger wil werken als kerkmusicus kan de driejarige cursus kerkmuziek volgen van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze driejarige cursus wordt op drie plaatsen gegeven en leidt op tot het diploma Kerkmuziek III. De cursus bestaat uit 21 modules. Op grond daarvan kan de Bevoegdheidsverklaring III worden aangevraagd bij de dienstenorganisatie. 

> Meer informatie driejarige cursus: Opleiding Kerkmuziek III

Bevoegdheidsverklaring

De bevoegdheidsverklaringen worden door de dienstenorganisatie verstrekt op grond van de gevolgde opleiding. Een kopie van het diploma/de diploma’s moet bij de aanvraag worden meegestuurd.

>Contact : info@protestantsekerk.nl

Huis van de Kerkmuziek

Op het terrein van de kerkmuziek maakt de Protestantse Kerk deel uit van het Huis van de Kerkmuziek. Het Huis van de Kerkmuziek is een platform van allerlei bestaande organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Ze hebben stuk voor stuk hun eigen achtergrond, een specifiek aandachtsveld, een eigen kerkelijke of liturgische context. In het Huis van de Kerkmuziek werken deze organisaties samen, inspireren elkaar en ontplooien nieuwe initiatieven.