Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Kerkmusicus: opleiding en bevoegdheid

Kerkmusici kunnen organist of cantor zijn. Bovendien kunnen kerkmusici  werken als professioneel kerkmusicus of als vrijwilliger kerkmusicus. 

Professioneel kerkmusicus: conservatorium

Wie als professioneel kerkmusicus - organist of cantor - wil werken in een gemeente van de Protestantse Kerk kan daarvoor een opleiding conservatorium volgen - instrument, zang of koordirectie - met daarnaast de specialisatie kerkmuziek. Een kerkmusicus kan op grond van de opleiding aan het conservatorium de bevoegdheidsverklaring I of II aanvragen bij het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie.
>Meer informatie: pcte@protestantsekerk.nl

ISOK: gesprekspartner conservatoria

Namens de Protestantse Kerk en het Rooms Katholiek Kerkgenootschap is de ISOK de gesprekspartner voor de conservatoria. De ISOK is een samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk en het Rooms Katholiek Kerkgenootschap, met als doel:  zorg te dragen dat de kerken blijven beschikken over goed opgeleide professionele kerkmusici.
>Meer informatie: www.isok.nl 

Vrijwilliger kerkmusicus: driejarige cursus kerkmuziek

Wie als vrijwilliger wil werken als kerkmusicus kan de driejarige cursus kerkmuziek volgen van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Deze driejarige cursus wordt op drie plaatsen gegeven en leidt op tot diploma Kerkmuziek III. De cursus bestaat uit 21 modules. Op grond daarvan kan de Bevoegdheidsverklaring III worden aangevraagd bij het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. 
> Meer informatie

Bevoegdheidsverklaring

De bevoegdheidsverklaringen worden door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie verstrekt op grond van de gevolgde opleiding. Een kopie van het diploma/de diploma’s moet bij de aanvraag worden meegestuurd.
>Contact : pcte@protestantsekerk.nl