Kerk 2025 Nieuws

 
  Kerkenraad nieuwe stijl Goor roept vragen op. Ds. de Jong reageert.

  Het artikel over de kerkenraad nieuwe stijl van de Hofkerk in Goor werd in een paar dagen tijd duizenden keren gelezen. Zelfs de landelijke kranten, Nederlands Dagblad en TC Tubantia, pakten het nieuws op. Blijkbaar is een kerkenraad die zichzelf opnieuw uitvindt groot nieuws.

  Geloofsgesprek: Het woord bij de daad

  Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba generale synode).

  Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten

  Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.

  Kerk 2025 proeverij

  Zondag 10 september deden meer dan 400 kerken mee met de kerkproeverij. Voor de diensten op deze zondag waren veel ook niet trouwe kerkgangers uitgenodigd. Mooi, in de kerk is er immers veel te proeven. Wat zoal? Ik noem slechts vijf uitstekende recepten die wat mij betreft een ster verdienen.

  Weg vervolgen

  Ds. Karin van den Broeke blikt vooruit op de belangrijke vergadering van de generale synode waarin besloten wordt over de classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

  Predikant en mobiliteit

  De generale synode heeft de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ aanvaard als uitgangspunt van beleid.

  Werkbegeleiding verandert

  Er werken vanaf 1 januari 2017 geen predikanten meer voor de werkbegeleiding bij de dienstenorganisatie.

  Aanpassing Permanente Educatie

  De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

  Vereenvoudiging PE

  De voortgezette nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers wordt vereenvoudigd. Dat heeft de generale synode besloten.

  Back to basics

  Wat merk je van Back to Basics bij trainingen in plaatselijke gemeenten?

  Permanente educatie

  Hoe gaat het met de permanente educatie? Tijd voor een eerste evaluatie.

  Generale synode besluit

  Een overzicht van de besluiten die tijdens de afgelopen vergadering van de generale synode zijn genomen.

  Kerk 2025: een stap verder

  Na een lange dag intensief vergaderen werd Kerk 2025: een stap verder unaniem door de generale synode aanvaard.

  Kerk 2025: stap verder

  De generale synode aanvaardde de beleidsvoornemens in het rapport ‘Kerk 2025: een stap verder’.

  Beleidsplan vastgesteld

  Het beleidsplan dienstenorganisatie 2017-2020 is door de generale synode vastgesteld.

  Cruciale vergadering

  De vergadering van de generale synode in april staat in het teken van veranderingen.