Kerk 2025 Nieuws

 
  Kerkvernieuwing ‘Niet om hip te zijn’

  “Door ruimte te geven aan nieuwe vormen van kerk-zijn zijn we als Protestantse Kerk als ware al met één been uit de boot gestapt. Net als Petrus die reageerde op de roep van Jezus.” Aan het woord is Martijn Vellekoop, coördinator Missionair Werk van de Protestantse Kerk, tijdens de vergadering van de generale synode.

  Geloofsgesprek hoort bij de kern van kerk-zijn

  Synodeleden reageerden verheugd op het verschijnen van de nota over het geloofsgesprek van prof. dr. Maarten Wisse. “Ik heb na het lezen ervan zin om een bijbelstudie te doen”, zei ds. Van Dam (classis Amersfoort). Ook ouderling-kerkrentmeester Flink (classis Hilversum) is blij met de nota. “Er wordt te weinig over het geloof gesproken in de kerk. Zelfs onder kerkenraadsleden.”

  Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad?

  Wordt er in uw kerkenraad en gemeente te veel vergaderd? Bent u tevreden over de manier van besluitvorming en de communicatie in en door uw kerkenraad? Komt u in de kerkenraad toe aan ontmoeting, bezinning en een goed gesprek over het geloof in God?

  Meer dan de helft Nederlanders niet religieus. Niet verrassend. Wel jammer!

  De Protestantse Kerk is niet verrast door de uitkomst van het CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is. ‘Religieus’ betekent in het onderzoek: betrokkenheid bij een kerkgenootschap of godsdienstige organisatie. Ook de ledentallen van de Protestantse Kerk nemen af. Dat is niet verrassend, wel jammer!

  Kerkendag in Schoonhoven: ongedwongen en laagdrempelig

  Eens in de twee jaar houden de kerken in de voormalige classis Gouda een gezamenlijke dag voor kerkenraadsleden uit de Krimpenerwaard en omstreken. De vrij kleine maar zelfstandige kerken in dit landelijke gebied zijn naar elkaar op weg.

  Kerkenraad nieuwe stijl Goor roept vragen op. Ds. de Jong reageert.

  Het artikel over de kerkenraad nieuwe stijl van de Hofkerk in Goor werd in een paar dagen tijd duizenden keren gelezen. Zelfs de landelijke kranten, Nederlands Dagblad en TC Tubantia, pakten het nieuws op. Blijkbaar is een kerkenraad die zichzelf opnieuw uitvindt groot nieuws.

  Geloofsgesprek: Het woord bij de daad

  Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'. Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba generale synode).

  Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten

  Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.

  Kerk 2025 proeverij

  Zondag 10 september deden meer dan 400 kerken mee met de kerkproeverij. Voor de diensten op deze zondag waren veel ook niet trouwe kerkgangers uitgenodigd. Mooi, in de kerk is er immers veel te proeven. Wat zoal? Ik noem slechts vijf uitstekende recepten die wat mij betreft een ster verdienen.

  Weg vervolgen

  Ds. Karin van den Broeke blikt vooruit op de belangrijke vergadering van de generale synode waarin besloten wordt over de classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl.

  Predikant en mobiliteit

  De generale synode heeft de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’ aanvaard als uitgangspunt van beleid.

  Werkbegeleiding verandert

  Er werken vanaf 1 januari 2017 geen predikanten meer voor de werkbegeleiding bij de dienstenorganisatie.

  Aanpassing Permanente Educatie

  De generale synode van de Protestantse Kerk heeft op 17 november ingestemd met een vereenvoudiging van de voortgezette nascholing, onderdeel van de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers.

  Vereenvoudiging PE

  De voortgezette nascholing voor predikanten en kerkelijk werkers wordt vereenvoudigd. Dat heeft de generale synode besloten.

  Back to basics

  Wat merk je van Back to Basics bij trainingen in plaatselijke gemeenten?

  Permanente educatie

  Hoe gaat het met de permanente educatie? Tijd voor een eerste evaluatie.

  Generale synode besluit

  Een overzicht van de besluiten die tijdens de afgelopen vergadering van de generale synode zijn genomen.

  Kerk 2025: een stap verder

  Na een lange dag intensief vergaderen werd Kerk 2025: een stap verder unaniem door de generale synode aanvaard.

  Kerk 2025: stap verder

  De generale synode aanvaardde de beleidsvoornemens in het rapport ‘Kerk 2025: een stap verder’.

  Beleidsplan vastgesteld

  Het beleidsplan dienstenorganisatie 2017-2020 is door de generale synode vastgesteld.

  Cruciale vergadering

  De vergadering van de generale synode in april staat in het teken van veranderingen.