Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Staat van baten en lasten 2018

 

Baten

 

Rekening

Begroting

Rekening

 

(x € 1.000)

 

2018

2018

2017

 
           

Beschikbaar voor de doelstelling

         

Baten van particulieren

 

26.112

22.728

25.131

 

Verplichte bijdragen van gemeenten

 

17.711

17.407

17.952

 

Baten van andere organisaties zonder winststreven

 

3.888

2.490

6.369

 

Subsidies van overheden

 

303

425

358

 

Bijdragen voor dienstverlening

 

5.840

6.617

6.034

 

Overige baten

 

940

733

2.664

 

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

 

54.794

50.400

58.509

 

 

Lasten

 

Rekening

Begroting

Rekening

 

(x € 1.000)

 

2018

2018

2017

 

Besteed aan doelstellingen        

         

Kerk en Werk

 

10.778

11.146

8.315

 

Transitie

         

Mobiliteitspool

 

3.331

3.958

3.517

 

Ondersteuning gemeenten

 

4.738

5.652

4.282

 

Zending en Diaconaat

 

20.511

19.785

22.160

 

Expl. Beleggingsreserve Kerk en Wereld

 

341

554

477

 

Expl. Beleggingsreserve De Zending

 

7

150

10

 

Communicatie en Fondsenwerving

 

3.605

3.167

2.123

 

Directie

 

479

433

414

 

Landgoed Hydepark

 

196

282

283

 

Overige (centrale) doelbestedingen

 

964

514

2.877

 

Dienstverlening aan derden

 

2.403

1.669

1.773

 
   

47.352

47.310

46.231

 

Lasten

         

(x € 1.000)

 

2.517

2.330

2.690

 

Besteed aan doelstellingen

         

Kerk en Werk

         

Transitie

 

1.513

1.469

1.470

 

Mobiliteitspool

 

1.689

1.734

1.734

 

Ondersteuning gemeenten

 

1.727

1.804

2.111