Doorgaan naar hoofdinhoud

Jaarverslag 2018

In dit jaarverslag leest u hoe plaatselijke gemeenten vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn en hoe de dienstenorganisatie daarin ondersteunt.

Highlights 2018 - deel 1

  • Het aantal vragen om informatie was 21,6% meer ten opzichte van 2017.
  • Het project Mozaïek van kerkplekken en de dorpskerkenbeweging startten in 2018.
  • Verschillende periodieken (Diakonia, Jong Protestant en Kerk & Israël Onderweg) werden, met behoud van identiteit, succesvol samengevoegd met woord&weg.
  • De begroting van fondsenwerving werd (ruim) behaald, en 2017 is overtroffen: stijgende inkomsten in een krimpende kerk.

Geloven door ellende heen

Een mooi gesprek tussen verschillende generaties.

“Dan kiest Hij jou en kies jij Hem op één dag”

Dit interview verscheen in het magazine Petrus.

Petrus in 2018

De oplage van het magazine Petrus steeg in 2018 van 50.000 naar 120.000. 55% van de lezers waardeert Petrus met een 8 of hoger. Daarnaast luisterden 10.000 mensen naar de podcasts en werden er op vele plekken Petrus Vertelt-avonden gehouden.

Neem een gratis abonnement:

Abonneer nu


Cijfers 2018 (op 31 december 2018 )

 

               

Cijfers JOP, Jong Protestant

  • In 2018 waren er 135 Kliederkerken.
  • Aan Sirkelslag YOUNG en KIDS deden 1043 groepen mee.
  • Aan Sirkelslag SCHOOL deden 126 klassen mee.

Aantal afgenomen trainingen - 150                        Bekijk alle trainingen

Aantal trajecten mobiliteitspool - 54                      Werken in de kerk

Aantal inhoudelijke evenementen - 50                  Bekijk alle evenementen


De dienstenorganisatie hielp bij de PaasChallenge

“Wij merken dat dit soort activiteiten de onderlinge verbinding geeft waar wij als gemeente met de jongeren naar op zoek zijn. We hebben echt ervaren dat door het met elkaar bezig te zijn, vanzelf de diepere gesprekken ontstaan. Heel gaaf!”

“Werkelijk alle emoties kwamen naar boven: het verraad, bedrog, de uitputting, het beroep op het doorzettingsvermogen, de desillusie en het gevoel van hoop!”

Bekijk het filmpje van de PaasChallenge. Iets voor uw gemeente? Ga naar de website van JOP.


Cijfers Kerk in Actie


Bijdragen 29,4 miljoen

Bijdragen van donateurs 9,4 miljoen
Bijdragen vanuit kerken 11,2 miljoen
(inclusief bijdragen van fondsen en stichtingen, en uit nalatenschappen)

Besteding

Uw bijdragen zijn als volgt besteed:
Zending - 6,4 miljoen
Werelddiaconaat - 9,1 miljoen
Noodhulp - 4,9 miljoen
Binnenlands diaconaat - 2 miljoen
Fondsenwerving - 2,7 miljoen
Beheer en administratie - 0,8 miljoen

*Deze jaarcijfers zijn onder voorbehoud van definitieve vaststelling op 21 juni conform de financiële normen.

Wilt u een bijdrage leveren? Ga naar de website van Kerk in Actie.


Diaken én christen

Twello, Hardenberg en Wijchen: dorpskerken in actie voor nieuwkomers

Caroline Visser van het interkerkelijk platform Kerk en Vluchteling Wijchen en omstreken klinkt bijna verbaasd als haar gevraagd wordt naar haar motivatie om zich in te zetten voor vluchtelingen. “Ik ben diaken, én christen.” Lees hier verder.

De dorpskerkenbeweging zoekt naar manieren om kerk in, van en voor het dorp te zijn en om daarin vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Lees hier meer over de Dorpskerkenbeweging.


500 mensen bezochten de Protestantse Lezing. Thema die dag was ‘400 jaar geleden - Geloof in God vs. vrije wil van de mens’
Informatie-systeem FRIS werd succesvol ontwikkeld en uitgerold. +40% van de gemeenten had FRIS eind 2018 in gebruik. Lees hoe Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg aan de slag ging met FRIS.
In 2018 kwamen er weer pioniersplekken bij. Een mooi aantal van 20 plekken. 

 


Aan tafel deel je eerder lief en leed

De dienstenorganisatie wil aansluiten bij de vragen die er leven in gemeenten. Vragen hoe de kerkenraadsvergadering inspirerender kan worden. De Protestantse Gemeente Enkhuizen ging met deze laatste vraag aan de slag. Lees hier hun verhaal en de tips voor uw kerkenraad.

Meer ideeën voor uw kerkenraadsvergadering


Meer veelgestelde vragen

aan de hand van veel gelezen webberichten in 2018.

Heeft u een vraag?

“Wij ondersteunen uw gemeente om vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn.”

Neem gerust contact met ons op: (030) 880 18 80 I info@protestantsekerk.nl


In 2018 werd G.J. de Groot door de Generale Synode benoemd tot algemeen directeur van de dienstenorganisatie.

"2018 was een jaar van stabilisatie en focus. Er is gestart met een grondige analyse van het werk, de organisatie en de situatie waarin de kerk zich bevindt. Waar liggen kansen, wat moet beter en hoe sluiten we aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de kerk en bij de vragen die er leven in de gemeenten? Vragen die ons helpen om de juiste diensten te verlenen en om toekomstbestendig te zijn.

“We geloven dat de kerk altijd zal blijven, omdat Jezus dat beloofd heeft.”

Kijkend naar de komende jaren willen we toe naar meer inspiratie op de inhoud en de durf om keuzes te maken die passen bij de transitie waar we als kerk in zitten. Daarbij moeten we goed kijken naar hoe we u als gemeenten het best kunnen bedienen en ondersteunen in die transitie en hoe we samen zorgen dat we staande blijven in de toekomst. En vooral dat we gemeenten naar tevredenheid blijven ondersteunen in hun rol als vindplaats van geloof, hoop en liefde. We geloven dat de kerk altijd zal blijven, omdat Jezus dat beloofd heeft. Daar willen we ons voor inzetten. En daarin weten we ons gedragen en bemoedigd door het geloof in Jezus Christus, onze Heer."

Jurjen de Groot, Algemeen directeur

Dit verslagjaar 2018 is het tweede jaar van de beleidsperiode 2017-2020 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.

 

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Protestantse Kerk