Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Vergeef ons onze schulden

Pijl naar links Ideeënbank

Reisgenoten: Maken, Leren

Heel lang hebben we in het christendom gedacht dat de het beroemde gebed van Jezus - vergeef ons onze schulden - ging om a) de schuld die je hebt tegenover God vanwege je zonden of zondige natuur b) morele schulden die tussen jou en God instonden. Vergeving was dan meestal een voorwaarde om in de hemel te komen in het leven na de dood.

In de tijd van de bijbel was Jezus (en zijn joodse tijdgenoten) gericht op het leven hier en nu. “Laat uw wil worden gedaan, op aarde, zoals in de hemel.”. Als Jezus bidt om de komst van het Koninkrijk dan ging het om het heden, niet om een verre toekomst.

Ook was de komst van het Koninkrijk van God een zaak van politiek (wie heeft de macht, hoe wordt deze uitgeoefend en hoe wordt de macht ontnomen van de machthebbers) en een zaak van economie. In de tijd van Jezus leefden de mensen in die armoede en er waren allerlei manieren om mensen in diepe schuld te houden.

De wet van Mozes geeft duidelijk aan dat het verboden is om mensen tot slaaf te maken of afhankelijk van schulden. Het jubeljaar (het 7e sabbatsjaar) was zelfs bedoeld om alle schulden te “vergeven”. Toch waren er in Jezus dagen speciale rechtbanken waarbij schuldeisers hun schuld konden overboeken zodat ze in het jubeljaar geen schuldenaars hadden. Daarna kregen ze hun te innen schuld weer terug en zaten de schuldenaar weer 50 jaar vast aan hun “eigenaren”.

Jezus verkondigt dus een nieuw jubeljaar als hij in het onze Vader bidt: Vergeef ons onze schulden. Het griekse woord voor schulden (aphiēmi) duidt meestal ook op economische schulden. Jezus roept dus op om schulden te (laten) vergeven.

In onze complexe financiële maatschappij zijn er ook veel schuldproducten. Schuld is zelfs “booming business” voor de financiële sector. Een huis kopen kan meestal alleen met een stevige hypotheek. 

Oefeningen / bespreking:

  • Bespreek met elkaar de betekenis van schuld en vergeving in economische zin, zoals het staat in het Onze Vader.
  • Bespreek hoe onze financieel-economische wereld omgaat met schulden en wat onze eigen rol hierin is.
  • Onderzoek wat er gebeurt met je hypotheek. Waarin investeren de bank je maandelijkse hypotheekbedrag? Welke alternatieven zijn er?
  • Hoe zou je om kunnen gaan met financiële schuld aangaan, aflossen, kwijtschelden?
  • Kun je jezelf of andere mensen helpen die vast zitten in diepe schulden? Kijk bijvoorbeeld bij Schuldhulpmaatje.

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën