Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Thuisviering zondag 22 maart 2020

Pijl naar links Ideeënbank

Nodig bij deze viering

 • Bijbel (in de vertaling van 2004, of een uitgave naar uw keuze)
 • Liedboek voor de kerken (uitgave 2013)

In deze viering volgen we de orde zoals beschreven in het Dienstboek, een proeve, deel 1, voor Schrift, Maaltijd, Gebed, 1998), de orde voor de Samenkomst van de huisgemeente.

Wie begeleiding bij de liederen zoekt, kan die vinden op www.kerkliedwiki.nl. Bij nieuwe of onbekende liederen in deze viering staat een link waar u de melodie kunt horen. 

Soms kunt u liederen ook op Youtube vinden, zoek dan onder de titel. (Tip: zet het vast van tevoren klaar, omdat er reclame in kan zitten). En veel liederen zijn u misschien ook bekend.

Liturgie

Deze zondag heet Laetare, verheug u. We zijn nog drie weken voor Pasen. De kleur is roze, rozerood. De vreugde van Pasen zien we al een beetje komen. Wellicht kunt u een rozerode kaars, kleed, bloemen, een vaas of iets dergelijks in deze kleur neerleggen of -zetten om zo deze viering letterlijk kleur te geven.

 • Zingen: lied 204, 1, 2 (kijk hier voor de melodie)

 • Begroeting: (V is iemand die begint en A is allen, dit kan al met twee personen) 
  V:  God kom mij te hulp
  A: Heer, haast U mij te helpen

 • Zingen: lied 204, 6, 7 (kijk hier voor de melodie)

 • Gebed van de zondag (Dienstboek)
  V: Gij, die onze harten ziet en kent,
  wij danken u voor het levenslicht
  dat Gij over ons doet opgaan
  in Jezus uw Zoon.
  Geef dat wij ook zelf
  kinderen van het licht mogen zijn,
  die vrede stichten
  in gerechtigheid en waarheid
  bekommerd om andermans geluk.
  A: AMEN.

 • Deze zondag wordt traditioneel Psalm 122 gezongen en gelezen.
  Lezen Psalm 122, 1-3
  Zingen: Psalm 122, 2,
  Lezen: Psalm 122, 6-9

  Of lees het verhaal 'Naar Jeruzalem' van Karel Eykman voor. (Bron: Jezus van mens tot mens, Utrecht 2011).


 • Lezen:  Johannes 9, 1-3

 • Zingen 534, 1 (kijk hier voor de melodie)

Meditatie:

Op deze zondag, die ‘verheug u’ heet, gaan we verder naar Jeruzalem. Naar het hart van Israël, waar het hart van het volk klopt omdat daar de tempel staat. Iedere gelovige maakte de reis naar Jeruzalem, om in de tempel te bidden. David nodigt ons met Psalm 122 uit mee te gaan. Als dat niet letterlijk kan, dan in onze verbeelding. Het is een reis naar de kern.

Johannes beschrijft hoe Jezus op zijn rondreis door zijn land een blinde man ontmoet. Mensen die de man zien, vragen zich af hoe het zo gekomen is dat hij blind werd geboren. Dat is zeer menselijk en van alle tijden. Immers als ons zoiets zou gebeuren, stellen wij toch ook deze vraag? Waarom gebeurt dit? Maar er is geen antwoord op. En toch, voorstelbaar is het zeker. Zoals we ons nu ook zouden kunnen afvragen waaróm deze toestand rondom het coronavirus. Een antwoord krijgen we er niet op. We kunnen alleen doen wat nodig is en verantwoord. En hopen dat het overgaat.

Op weg naar Pasen zien we hoe de evangelist Johannes een beeld van Jezus optekent aan de hand van de zeven ‘Ik Ben’ uitspraken. De genezing van de blinde man wijst naar Jezus’ uitspraak: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Deze blinde kent het licht niet, door hem te genezen, toont Jezus hoe God werkt. We kunnen alleen leven in een ritme van duister en licht., duister en licht,...

We zien Jezus nu nog niet in het volle licht, maar we  zien hem met het licht in de rug. Zijn omtrek wordt afgetekend tegen een licht, dat achter hem opgaat. Het is licht van Pasen, het opkomende licht in de ochtend kleurt de lucht roze. Tegen de hemel zien we de omtrek van een persoon, nog niet helemaal scherp afgetekend, maar we vermoeden al wie het is. Deze genezing van de blinde man is een teken van Jezus, die op weg naar Pasen steeds beter te zien is. Zodat wij ook licht zien en het geloven. AMEN.

Eventueel kort uitwisselen over de vraag: wat is het licht dat u ziet? En waar is volgens u licht nodig? 

 • Gebeden (suggesties)

  Dankgebed
  Goede God, wij danken u voor het leven, voor de ontmoeting, voor iedereen die ons nabij is en die ons nu helpt, die anderen helpt en steunt. Wij danken U voor het licht in ons leven.
  Wees met allen die alleen zijn, of zich alleen voelen. Mogen wij elkaar in het oog houden.

  Voorbeden
  De tijden zijn onzeker, we lijken zo zeker, maar zijn het meestal niet. Het leven zoals we het nu leven is nu overhoop gegooid door een ziekte die onze gewoonten ontregelt.

  Wees met allen die geraakt zijn door de maatregelen,
  wees met allen die nu nog meer alleen zijn dan anders,
  wees met allen die iemand verloren hebben aan deze ziekte,
  wees met ons in onze onzekerheid.

  Wees met de hulpverleners, geef hen de moed en de energie  te blijven zorgen en met allen die beslissingen moeten nemen over hoe hiermee om te gaan.

  Steun ons als we moeilijke keuzes moeten maken, onzeker zijn of bang.

  Wees met allen die lijden door ziekte, armoede, eenzaamheid, wees met allen die op de vlucht zijn voor conflicten en oorlog. Wil hen een veilig heenkomen geven.

  Leer ons aandachtig zijn, om oog te houden voor wat er buiten ons land gebeurt!

  Geef in de wereld vrede, maak ons instrument van die vrede!

  Stil gebed:
  Bidden we in stilte voor allen die op ons gebed en onze genegenheid rekenen:

  Samen bidden we het gebed dat Jezus ons leerde
  Onze Vader...

 • Slotlied: 204, 8, 9 (kijk hier voor de melodie)

 • Zegenspreuk
  Lezen van Psalm 36:  8-10.

  of met een kleine aanpassing:

  V: 8 Hoe kostbaar is uw liefde, God!
  In de schaduw van uw vleugels schuilen wij mensen,
  9 wij laven ons aan de overvloed van uw huis,
  u lest onze dorst met een stroom van vreugden,
  A: 10 want bij U is de bron van leven,
  door úw licht zien wij licht.
  A: AMEN

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën