Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Thuisviering Paaszondag 12 april 2020

Pijl naar links Ideeënbank

Nodig bij deze viering

  • Bijbel (in de vertaling van 2004, of een uitgave naar uw keuze)
  • Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (uitgave 2013)
  • Een vrolijk boeketje bloemen (indien gewenst)
  • Een kaars, bij voorkeur een nieuwe kaars, misschien heeft u een huispaaskaars die u op deze zondag kunt aansteken.

Op de website www.kerkliedwiki.nl staan veel liederen. Bij een aantal liederen in deze viering staat een link naar de melodie, u hoort dan samenzang of kunt meezingen.

----------------------------------

Zingen

Lied 592, hier kunt u de melodie horen. Kies de derde mogelijkheid.

Een groet

V: De Heer is waarlijk opgestaan

A: HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN 

We ontsteken de kaars 

Mag het Licht van Pasen weerspiegelen in uw ogen

Mag het Licht van deze wereld weerschijnen in uw hart

Mag God u zegenen met het licht van Pasen   

AMEN

Pasen is een nieuwe schepping, daarom is een lied over de schepping op deze plaats gepast.

Zingen

Lied 8, 1, 2, 3 (Psalm), hier kunt u de melodie horen, kies mogelijkheid 2. 

U kunt ook deze versie kiezen, lied 8b, hier hoort u het lied. Zie de zon, zie de maan. 

Gebed (*) maak een keuze

Op Paasmorgen/deze morgen (*) gaat de tijd 

die op vrijdag en zaterdag leek stil te staan weer verder

Ons gewone leven is tot stilstand gekomen, alles is anders.

In tijden dat we het moeilijk hebben, beleven we de tijd anders, zo ook nu vaak. 

Maar ook nu is het feest van Pasen aangebroken. 

Wees met ons als we dit feest vieren

leer ons geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. 

Als gebed van ontferming over Uw wereld in nood lezen we de woorden van Lied 299 j, 1&2.

Loflied

Zingen Lied 864, 1, 2. Hier kunt u de melodie horen, kies mogelijkheid 2.

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes 20:1-18 

Meditatie

Maria is de eerste getuige die het lege graf ziet. De gebeurtenissen buitelen over elkaar heen. Maria stond bij het kruis en zag hoe Jezus stierf. Misschien was ze ook bij de graflegging. En op de eerste dag van de week ging ze, in het donker nog, naar het graf. De steen is weggerold. Een verklaring daarvoor heeft ze niet. Ze zoekt steun bij Simon Petrus en de leerling die Jezus liefhad. Gezamenlijk gaan ze kijken wat er gebeurd zou kunnen zijn. 

Bij het graf aangekomen zien zij het ook. Simon Petrus aanschouwt het lege graf, de andere leerling (dat is de leerling die Jezus liefhad) gaat geloven. Er staat nog niet bij wát hij dan gaat geloven. Ze gaan terug naar huis.  

Maria blijft achter, verward. Ze ziet twee engelen bij de plek waar Jezus lag, een aan het hoofdeind en een aan het voeteneind. Die plek werd omvat door licht. 

En nog weet ze niet waar Jezus is. Ze denkt dat ze de tuinman ziet, maar pas als ze bij haar naam wordt genoemd herkent ze Jezus! 

Bij je naam genoemd worden zorgt voor herkenning. En dan nog: ze mag Jezus niet vasthouden. Het zal niet weer worden zoals het was, vroeger is voorbij. Met haar verhaal begint de beweging van leerlingen die de Jezusverhalen. Wie was toch deze rabbi?  

De vraag aan Maria is: wie zoek je? En daarmee begint het Johannes-evangelie opnieuw. In Johannes 1 (vers 38) vraagt Jezus bij de plek waar hij veel mensen doopte: wát zoeken jullie? Dat gaat over dopen, Jezus dompelt mensen onder zodat ze opnieuw kunnen beginnen. 

In het Paasverhaal is de kernvraag aan Maria: wíe zoek je? Dat is de vraag naar: wat beteken ik voor je? Hoe word jij herkend en aangesproken?

Johannes begint met de boodschap dat het Woord van God een Licht in de duisternis is en het eindigt met de boodschap dat Jezus terugkeert naar zijn oorsprong, zijn Vader. De cirkel is rond. Maria uit Magdala ziet het Licht als ze bij haar naam wordt aangesproken. Daarvoor moeten we onze ogen openen. Wat zoeken wij in ons leven en vooral Wie is daarbij het Lichtend voorbeeld? Die vraag ligt voor ons deze paaszondag.

AMEN

U kunt - als u dat wilt - nog nadenken of doorpraten over het volgende.

Kent u deze regels van de dichteres Maria de Groot (uit Eva’s lied 2, p. 15-16)

“De naam die je draagt is de weg die je gaat. 

De weg die je gaat is de naam die je draagt.”

Wie noemen u bij uw voornaam? En wat betekent dat voor u? Roepen de zinnen uit het lied ook iets bij u op? Zo ja wat? Bent u ooit geroepen of voelt u zich geroepen? En wat is dan uw belangrijkste boodschap?

Zingen

Lied 624, hier kunt u de melodie horen, mogelijkheid 1 staat dichtbij de melodie van het liedboek. 

Gebeden

Liefdevolle God, deze dag maakt ons dankbaar. 
Dank U, God, dat we met Pasen het Leven mogen vieren.
Dank dat Maria getuigde van het lege graf en gedeeld heeft wat zij meemaakte.
Dank voor Jezus, de mens naar Uw hart, die ook ons roept tot bezieling, eerlijkheid en vriendelijkheid.

We bidden U voor allen 
die in rouw gedompeld zijn over het verlies van een dierbare,
die niet weten wat de volgende morgen of zelfs het volgende uur zal brengen,
die geen dak boven hun hoofd hebben en van plek naar plek zwerven,

Wil met allen zijn 
die nu de zieken verzorgen en met zoveel liefde en toewijding hun werk doen,
die de zorg gaande houden,
die mensen naar hun werk brengen in trein of bus, 
die voor veiligheid zorgen,
die ervoor zorgen dat de winkels nog steeds goed voorzien zijn van eten en drinken,
die beslissingen moeten nemen over hoe we met elkaar moeten omgaan in deze tijd,
Wees met al uw mensen op onze lieve aarde.

Stil gebed

Onze Vader.

Slotlied  (u kunt kiezen)

Lied 632, 1,2 3. Hier kunt u de melodie horen.

Of Lied 634, U zij de glorie, 1, 2. Hier kunt u de melodie horen.

Zegen (Num. 6:24-26)

Moge de Heer u zegenen en u beschermen

Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn

Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.   

AMEN.

------------------------------------

Gezegende Paasdagen.

Blaas de kaars uit

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën